Tematické investovanie

S rýchlymi zmenami udržia krok len tí najinovatívnejší

Formovanie budúcnosti

Tematické investovanie je o hľadaní spoločností, ktoré budú formovať nový svet alebo sa mu prispôsobia

Objavte príležitosti na premenu

Cieľom aktívnych správcov je pohybovať sa rýchlejšie než trh a analyzovať pri tom údaje, aby odhalili oblasti neočakávaného rastu

Investujte do zmien

Investorom prospievajú portfóliá, ktoré sa chopia príležitostí, ktoré prinášajú zmeny

Využívanie ľudskej vynaliezavosti môže dlhodobo prinášať ovocie

Využívanie ľudskej vynaliezavosti môže dlhodobo prinášať ovocie

Ak chcete uspieť na trhu, musíte sa odlíšiť

Trh môže spoločnosti a odvetvia, ktoré by mohli priniesť neočakávaný rast, rozpoznávať veľmi pomaly. To vytvára ideálne lovisko pre aktívnych správcov. Môžu hľadať nevyužitý potenciál spoločností, nemusia sledovať len to, ako dobre sa im darí dnes. Okrem toho si môžu vyberať témy, ktoré sú konkrétne a dlhodobé, no môžu sa časom meniť.


Pre investorov je to šanca chopiť sa príležitostí, ktoré zmeny prinášajú.

Používame ľudskú aj umelú inteligenciu, aby sme zistili aj to, čo nie je na prvý pohľad zrejmé

Rozpoznávanie tých správnych investičných príležitostí je prirodzenou úlohou aktívnych správcov. To, čím sa naše tematické investovanie odlišuje, sú naše údaje.


Používame súbory údajov a techniky, ako je umelá inteligencia a strojové učenie, aby sme vytýčili svoju trasu cez zložité a premenlivé prostredie a našli spoločnosti, ktoré si ostatní ešte nevšimli. Pracujeme aj v tímoch naprieč sektormi a hranicami a s odborníkmi, ktorí sa zameriavajú na konkrétne regióny a triedy aktív. Takto dokážeme ponúknuť súbor predpripravených fondov vhodných pre rýchlo sa meniaci svet.

„Tempo zmien sa zrýchľuje. Silné, dlhodobé globálne trendy premieňajú svet a vytvárajú množstvo investičných príležitostí.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.
Informácie slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na investovanie do uvedených cenných papierov/odvetví/krajín.