Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úlohou týchto zásad ochrany osobných údajov je pomôcť vám porozumieť, aké informácie o vás získavame a spracúvame (ďalej len „osobné údaje“), prečo a ako ich používame a komu ich poskytujeme. Stanovujú sa v nich tiež práva, ktoré v súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte, a spôsob, akým nás môžete kontaktovať, ak máte nejaké otázky.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

Informácie slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na investovanie do uvedených cenných papierov/odvetví/krajín

© Copyright 2023. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.