Riešenie sťažností

Čo mám robiť, ak chcem podať sťažnosť?

V spoločnosti Schroders sa usilujeme dosahovať tie najvyššie štandardy pre všetkých našich klientov. Môže sa však stať, že niekedy dôjde k chybe, čo môže viesť k sťažnostiam. Všetky sťažnosti berieme veľmi vážne a máme zavedené zásady a postupy riešenia sťažností, aby ste mali istotu, že vašu sťažnosť spracujeme rýchlo, dôkladne a nestranne.

  1. Odoslanie sťažnosti spoločnosti Schroders

Sťažnosť môžete poslať e-mailom na túto adresu: EUSIM-Compliance@Schroders.com

  1. Riešenie sťažností – čo očakávať?

Do 24 hodín od prijatia vašej sťažnosti vám pošleme písomné potvrdenie o prijatí, ktoré bude obsahovať meno a pracovnú pozíciu osoby, ktorá vašu sťažnosť vybavuje.

Spoločnosť Schroders sa zaväzuje, že zabezpečí dôkladné prešetrenie vašej sťažnosti a konečnú odpoveď vám pošle do jedného mesiaca odo dňa, keď sme vašu sťažnosť prijali. Ak konečnú odpoveď nebude možné poskytnúť v tomto časovom rámci, budeme vás informovať o dôvodoch oneskorenia a stanovíme nový časový harmonogram.

Ak by ste chceli sťažnosť postúpiť vyššie, môžete kontaktovať túto osobu:

Finbarr Browne, generálny riaditeľ spoločnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A., a to e-mailom na adrese Finbarr.browne@schroders.com alebo poštou na nasledujúcej adrese: Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, Rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg

Ak nebudete s našou odpoveďou spokojní, do jedného roka od podania pôvodnej sťažnosti spoločnosti Schroders máte právo vec postúpiť luxemburskému regulačnému orgánu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Kontaktné údaje orgánu CSSF:

Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg Tel. č.:   +352 26251-2904 Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601 E-mail:  reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Na nasledujúcej adrese si môžete stiahnuť aj kópiu nariadenia orgánu CSSF o mimosúdnom riešení sťažností:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.