Rozvíjajúce sa trhy

Využívame rastové príležitosti na nedostatočne zastúpených trhoch.

Globálne rastové príležitosti

Rozvíjajúce sa trhy sú mimoriadne rozmanité, no môžu ponúknuť jedny z najatraktívnejších rastových príležitostí na celom svete

Kto je aktívny, vedie

Cieľom aktívnych správcov je pomôcť vám udržať si náskok pred rýchlo sa meniacimi podmienkami a čo najskôr využívať príležitosti

Dôraz na ESG

Máte prístup k investičným stratégiám, v ktorých je udržateľnosť samozrejmosťou

Typický rozvíjajúci sa trh neexistuje

Príležitosti vyzerajú úplne inak v Číne a v Čile. Spoločným prvkom mnohých rozvíjajúcich sa trhov naozaj je rýchlejší potenciálny rast v porovnaní s rozvinutými ekonomikami a prísľub rozvoja kapitálového trhu a nádejných domácich trhov s úsporami. No pre potenciál, pre ktorý sú príťažlivé, sa v nich zároveň aj ťažko orientuje, ak kormidlo nie je v spoľahlivých rukách.

Na aktívny prístup k rozvíjajúcim sa trhom existujú presvedčivé dôvody

Rozvíjajúce sa trhy môžu byť volatilnejšie a často prehnane reagujú na nové informácie. Volatilita však skúseným aktívnym správcom poskytuje príležitosti, ktoré môžu využiť – dokážu napríklad predvídať posuny vo váhe indexu namiesto toho, aby na ne reagovali. Aktívni správcovia vám tiež môžu pomôcť riadiť riziká, pričom zmeny sledujú a zvládajú tak, ako to pasívne fondy nedokážu.

 

Faktory životného prostredia, správy a riadenia spoločnosti a sociálne faktory (environmental, social, and governance – ESG) neboli nikdy dôležitejšie. Aktívni investori sa dostanú k informáciám o konkrétnych spoločnostiach, ktoré nie sú na prvý pohľad jasné, a zistia, ktoré spoločnosti sa zameriavajú na udržateľnosť. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na silnejšie zastúpenie štátom vlastnených spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch.

Naši odborníci sa nezhodnú vo všetkom – a tak sa nám to páči.

Naši špecialisti na rozvíjajúce sa trhy majú, samozrejme, hlboké znalosti a pôsobia v danej lokalite. To aj očakávate. No informácie nenahádžu do jedného ústredného vzorca. Pravidelne diskutujú a svoje názory navzájom konštruktívne spochybňujú a overujú.


Naši odborníci majú tiež na dosah množstvo neustále aktualizovaných nástrojov a analýz v oblasti ESG, ktoré sú nevyhnutné pre silnú stratégiu na rozvíjajúcich sa trhoch.

„Pre potenciál, pre ktorý sú rozvíjajúce sa trhy príťažlivé, sa v nich zároveň aj ťažko orientuje, ak kormidlo nie je v spoľahlivých rukách.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali. Rozvíjajúce sa trhy sú zvyčajne rizikovejšie ako rozvinuté trhy: sú menej stabilné z politického, právneho a prevádzkového hľadiska. Zmeny výmenných kurzov môžu spôsobiť rast alebo pokles hodnoty akýchkoľvek zahraničných investícií.