Rozvíjajúce sa trhy

Využívame rastové príležitosti na nedostatočne zastúpených trhoch.
emerging-markets

Globálne rastové príležitosti

Rozvíjajúce sa trhy sú mimoriadne rozmanité, no môžu ponúknuť jedny z najatraktívnejších rastových príležitostí na celom svete

Icons sheet 2_V2_Mind

Kto je aktívny, vedie

Cieľom aktívnych správcov je pomôcť vám udržať si náskok pred rýchlo sa meniacimi podmienkami a čo najskôr využívať príležitosti

Icons sheet 1_Environmental resources

Dôraz na ESG

Máte prístup k investičným stratégiám, v ktorých je udržateľnosť samozrejmosťou

Typický rozvíjajúci sa trh neexistuje

Príležitosti vyzerajú úplne inak v Číne a v Čile. Spoločným prvkom mnohých rozvíjajúcich sa trhov naozaj je rýchlejší potenciálny rast v porovnaní s rozvinutými ekonomikami a prísľub rozvoja kapitálového trhu a nádejných domácich trhov s úsporami. No pre potenciál, pre ktorý sú príťažlivé, sa v nich zároveň aj ťažko orientuje, ak kormidlo nie je v spoľahlivých rukách.

Na aktívny prístup k rozvíjajúcim sa trhom existujú presvedčivé dôvody

Rozvíjajúce sa trhy môžu byť volatilnejšie a často prehnane reagujú na nové informácie. Volatilita však skúseným aktívnym správcom poskytuje príležitosti, ktoré môžu využiť – dokážu napríklad predvídať posuny vo váhe indexu namiesto toho, aby na ne reagovali. Aktívni správcovia vám tiež môžu pomôcť riadiť riziká, pričom zmeny sledujú a zvládajú tak, ako to pasívne fondy nedokážu.

 

Faktory životného prostredia, správy a riadenia spoločnosti a sociálne faktory (environmental, social, and governance – ESG) neboli nikdy dôležitejšie. Aktívni investori sa dostanú k informáciám o konkrétnych spoločnostiach, ktoré nie sú na prvý pohľad jasné, a zistia, ktoré spoločnosti sa zameriavajú na udržateľnosť. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na silnejšie zastúpenie štátom vlastnených spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch.

Naši odborníci sa nezhodnú vo všetkom – a tak sa nám to páči.

Naši špecialisti na rozvíjajúce sa trhy majú, samozrejme, hlboké znalosti a pôsobia v danej lokalite. To aj očakávate. No informácie nenahádžu do jedného ústredného vzorca. Pravidelne diskutujú a svoje názory navzájom konštruktívne spochybňujú a overujú.Naši odborníci majú tiež na dosah množstvo neustále aktualizovaných nástrojov a analýz v oblasti ESG, ktoré sú nevyhnutné pre silnú stratégiu na rozvíjajúcich sa trhoch.

„Pre potenciál, pre ktorý sú rozvíjajúce sa trhy príťažlivé, sa v nich zároveň aj ťažko orientuje, ak kormidlo nie je v spoľahlivých rukách.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali. Rozvíjajúce sa trhy sú zvyčajne rizikovejšie ako rozvinuté trhy: sú menej stabilné z politického, právneho a prevádzkového hľadiska. Zmeny výmenných kurzov môžu spôsobiť rast alebo pokles hodnoty akýchkoľvek zahraničných investícií.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.