Naši lídri

Vedieme spoločnosť svetovej triedy

Vieme, že dôležitá je zodpovednosť

Vízia. Smerovanie. Inovácie. Dohľad. Zodpovednosť. Kvalitní lídri prinášajú tieto a ďalšie prvky. Ako popredný globálny správca aktívnych investícií sa zaväzujeme k obchodnej integrite, vysokým etickým hodnotám a profesionalite vo všetkých našich činnostiach. Náš talentovaný tím vedúcich pracovníkov spája svoje rôznorodé skúsenosti, aby sme spoločne budovali zjednotený postoj a dosahovali výsledky pre našich klientov a širšie zainteresované strany.

Predstavenstvo

Kolektívna zodpovednosť za riadenie, smerovanie a výkonnosť spoločnosti

Výbor pre správu skupiny

Náš tím vrcholového vedenia a kľúčový poradný výbor pre výkonného riaditeľa skupiny

„Dobrí lídri inšpirujú ostatných, rozumejú výzvam a príležitostiam, odrážajú moderný svet a sú vždy zodpovední.“