Kto sme

Objavte, čím vynikáme

Vypočujte si príhovor generálneho riaditeľa našej skupiny

Klientom poskytujeme dlhodobú hodnotu

Rozsah našich služieb aktívneho riadenia investícií na verejných a súkromných trhoch nám umožňuje poskytovať jedinečné riešenia pre rôznorodé potreby klientov.

Naši klienti od nás očakávajú vynikajúce dlhodobé investičné výsledky a našou povinnosťou je vždy konať v ich najlepšom záujme. Túto zodpovednosť berieme vážne a veríme, že keď dosiahneme úspech pre klientov, prinesie to výhody aj pre spoločnosť a celý svet.

Rozsah a hĺbka našich možností

Naše služby sú navrhnuté tak, aby zodpovedali vyvíjajúcim sa potrebám klientov. Riešenia, ktoré ponúkame, zahŕňajú viac investičných možností ako kedykoľvek predtým, vďaka čomu dokážeme slúžiť klientom na viacerých miestach po celom svete.

Inovácia a dlhodobý výhľad

Vďaka našej vlastníckej štruktúre môžeme konať v dlhodobom záujme našich klientov a zúčastnených strán. Základná stabilita nášho dlhodobého vlastníctva nám umožňuje inovovať a pružne reagovať na zmeny.

Ľudia a kultúra

Naša inkluzívna kultúra nám umožňuje pritiahnuť a udržať si vynikajúce talenty. Veríme, že náš aktívny investičný prístup, na ktorý sa táto odbornosť spolieha, prináša klientom vynikajúce výsledky.

Vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti

Udržateľnosť vnímame ako dôležitý zdroj potenciálnej dlhodobej investičnej výkonnosti. Je v záujme našich klientov venovať sa rizikám a príležitostiam súvisiacim s environmentálnymi a spoločenskými zmenami.