Kto sme

Sme spoločnosť Schroders – tu sa dozviete, kto sme a čo robíme.

Každý deň prijímame rozhodnutia v mene sporiteľov a investorov

Aktívne investičné rozhodnutia robíme starostlivo a premyslene – pretože ovplyvňujú finančnú budúcnosť našich klientov a majú vplyv na širší svet. Máme viac ako 200 rokov skúseností a dnes máme 5 750 zamestnancov na 37 miestach po celom svete.

Medzi našich klientov patria jednotlivci, ktorí investujú priamo, a tí, ktorí investujú prostredníctvom podnikov alebo finančných poradcov. Slúžime aj investičným potrebám inštitúcií, ako sú poisťovne, penzijné fondy a charitatívne organizácie.      

Máme hlboké odborné znalosti na verejných a súkromných trhoch

Zložité potreby klientov plníme so širokými investičnými znalosťami z 5 kľúčových oblastí:
Súkromné aktíva a alternatívy – hlboké odborné znalosti v oblasti súkromných trhov, od nehnuteľností až po financovanie infraštruktúry.
Riešenia Schroders – vytváranie investičných portfólií, ktoré našim klientom prinášajú požadované finančné výsledky.
Podielové fondy – ponúkajú sa prostredníctvom sprostredkovateľských sietí, ktoré poskytujú maloobchodným klientom prístup k našim investičným možnostiam.
Inštitucionálne – investičné stratégie na verejných a súkromných trhoch pre inštitúcie všetkých veľkostí.
Správa majetku – poskytujeme správu majetku a finančné plánovanie pre jednotlivcov, charitatívnych klientov, rodinné spoločnosti a poradcov.

Urýchľujeme pozitívne zmeny pre našich klientov a spoločnosť

Naším cieľom je aktívnym rozhodovaním poskytovať klientom vynikajúci investičný výkon.


Aktívne si vyberáme spoločnosti so zodpovednými a trvalými obchodnými modelmi – tie, ktoré sa vyvíjajú tak, aby prežili a prosperovali v rámci výziev budúcnosti. Okrem toho sme popredným špecialistom na investovanie s vplyvom pre klientov, ktorí chcú maximalizovať pozitívnu zmenu.

Pre našich klientov sa pozeráme za hranice zajtrajška

Navrhujeme inovatívne produkty a služby podľa potrieb našich klientov. Hlboké vzťahy a aktívne, inteligentné využívanie technológií – vrátane oceňovaných meracích nástrojov vyvinutých vo vlastnej réžii – nám dávajú výhodu. A naše pracovisko je navrhnuté tak, aby sa talentovaní ľudia u nás mohli rozvíjať a dosahovať čo najlepšie výsledky.

„Investovanie do budúcnosti je pre nás rovnako dôležité ako pre vás. A to znamená, že si zaslúži aktívnu správu – najlepších ľudí, ktorí používajú najinteligentnejšie nástroje, najnovšie údaje a tie najdôvtipnejšie poznatky.“

Jadro našej stratégie je jednoduché

Je to rast nášho podnikania a poskytovanie dlhodobej hodnoty pre všetky zainteresované strany. Máme tri strategické priority:

Icon_Handshake

Budovanie bližších vzťahov s koncovými klientmi

Tvorba dlhodobých vzťahov s klientmi a udržateľných marží vďaka poradenským vzťahom v rámci správy majetku založeným na dôvere

Icon_Money stack

Rozvíjanie správy aktív

Sústredenie sa na rozvoj charakteristických schopností, ktoré nám umožňujú dosahovať vynikajúci investičný výkon

Icon_Growth

Rozširovanie súkromných aktív a alternatív

Uspokojovanie rastúceho dopytu klientov po dodatočných stavebných blokoch portfólia a alternatívnych zdrojoch výnosov

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.