Aktívne vlastníctvo

Usilujeme sa podporovať zmeny, ktorých cieľom je chrániť a zvyšovať hodnotu investícií.

Čo je aktívne vlastníctvo?

Sociálne a environmentálne sily pretvárajú spoločnosti, ekonomiky, priemyselné odvetvia a finančné trhy. Spoločnosti alebo emitenti, ktorí uprednostňujú dobrý manažment v oblasti životného prostredia, správy a riadenia spoločnosti a sociálnej oblasti (ESG), majú potenciál v priebehu času prinášať vyššiu hodnotu pre investorov aj pre ľudskú spoločnosť.

Aktívne vlastníctvo v spoločnosti Schroders znamená spoluprácu so spoločnosťami a s emitentmi, ako aj v súvislosti s našimi aktívami s cieľom podporiť zodpovedné správanie. Vedenia spoločností berieme na zodpovednosť s cieľom zvýšiť dlhodobú hodnotu našich investícií.

Prečo spoločnosť Schroders?

Angažovanosť v oblasti ESG zaznamenávame a monitorujeme už viac ako 20 rokov. Zameriavame sa na posilnenie dlhodobého zdravia spoločností a aktív, do ktorých investujeme, počtu vysokokvalitných angažovaných činností, našej transparentnosti a spolupráce v rôznych oblastiach odborných znalostí.

Náš model aktívneho vlastníctva umožňuje našim investičným tímom venovať sa vysokokvalitnej angažovanosti a využívať pri tom svoje znalosti odvetvia a spoločností a vzťahy, ktoré vybudovali. Všetci naši základní kapitáloví a úveroví investori sa musia angažovať v určitom minimálnom počte činností ročne. To je súčasťou toho, čo považujeme za dobrú integráciu ESG.

Náš tím odborníkov na ESG a investície s vplyvom úzko spolupracuje s investormi s cieľom analyzovať globálne riziká a príležitosti, využiť náš vplyv na to, aby sme vyzvali spoločnosti k zmenám, a pomôcť nasmerovať kapitál do inovatívnych nových riešení po celom svete.

Rok 2022 v číslach

Tieto čísla spájajú našu hĺbkovú angažovanosť s tematickými kampaňami, aktivitami v rámci spolupráce a masmediálnou komunikáciou počas hlasovacieho obdobia.

73

krajín

Vyše 7 000

stretnutí akcionárov s hlasovaním

3 400

zapojených spoločností

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo znamená aktívne vlastníctvo v spoločnosti Schroders, prečítajte si náš plán angažovanosti

Témy