Súkromný majetok a alternatívy

Odvážne sa vydávame za hranice trhu, aby sme získali výnosy z rôznych zdrojov
Icons sheet 3_Diversification 2

Poskytovanie riešení

Súkromné aktíva a alternatívy zahŕňajú rozmanité spektrum typov investícií, ktoré možno využiť na získanie množstva výsledkov

Icons sheet 2_V2_Unlock

Odbornosť, s ktorou prichádza dostupnosť

Skúsený a odborný správca má na dosah ťažko dostupné príležitosti

Icons sheet 1_Environmental resources

Dôraz na ESG

Udržateľnosť je samozrejmou súčasťou našich kapacít, aby sme pomohli urýchliť pozitívne zmeny

Široké spektrum príležitostí, ktoré vám pomôžu dosiahnuť konkrétne ciele

Súkromné aktíva a alternatívy sú rozľahlým univerzom zahŕňajúcim rozmanité spektrum tried akcií, ktoré naplnia potreby investorov každého typu. Či už ide o súkromný kapitál, hedžové fondy, infraštruktúru alebo nehnuteľnosti, potenciál vybudovať silné a rôznorodé portfólio pomocou viacerých stratégií a splniť tak svoje dlhodobé ciele je obrovský.

Navrhovanie správnych riešení si vyžaduje overené skúsenosti a odborné znalosti

Naše bohaté skúsenosti s rôznymi alternatívami nám umožňujú identifikovať príležitosti a získať k nim prístup, ako aj vytvárať efektívne investičné riešenia pre inštitucionálnych aj individuálnych investorov. Náš rad riešení možno použiť ako modulárne stavebné bloky na zostavenie portfólia alternatív. Spolupracujeme s vami, aby sme posúdili vašu ochotu podstupovať riziká s možnosťou výnosu, určili správnu kombináciu tried aktív a typu investície a našli medzi nimi rovnováhu.

Do súkromných aktív a alternatív investujeme už viac ako 40 rokov

Spoločnosť Schroders Capital, ktorá sa sústreďuje na oblasť súkromných aktív, vám poskytuje prístup k širokej škále príležitostí na investovanie do súkromných aktív, stavebných blokov portfólia a prispôsobených stratégií v oblasti súkromných aktív. Ponúkame diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane nehnuteľností, súkromného kapitálu, sekundárnych investícií, rizikového kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, cenných papierov spojených s poistením a spoločensky prospešného investovania. 


Udržateľnosť je neoddeliteľným prvkom nášho prístupu a je súčasťou všetkého, čo robíme. Máme špičkové nástroje, analýzy a špecializovaný výskumný tím, aby sme si boli istí, že pri posudzovaní príležitostí aj vplyvu investícií, ktoré robíme, máme k dispozícii všetky informácie.

„Naša špecializovaná divízia zameraná na súkromné aktíva, Schroders Capital, čerpá informácie na vytváranie prognostických stratégií z obrovského množstva aktív a od globálnej siete odborníkov. Cieľom tímu je, aby ste na svoje investície mohli byť hrdí.“

Schroders Capital

Ponúkame diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane nehnuteľností, súkromného kapitálu, sekundárnych investícií, rizikového kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, cenných papierov spojených s poistením a spoločensky prospešného investovania.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.
Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.
Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.