Viacero aktív

Skombinujte rôzne aktíva a vyberte si z každého to najlepšie
Icons sheet 2_V2_Tools

Stvorené pre zmenu

Zmena je nevyhnutná a ak chcete dosiahnuť dlhodobé ciele, musíte sa na ňu pripraviť

Icons sheet 1_Security-27

Vyššia bezpečnosť

Rôzne aktíva majú rôzne silné stránky, takže ich kombináciou dosiahnete vyššiu bezpečnosť

Icons sheet 3_Diversification

Silné portfóliá

Členovia nášho tímu sa neustále navzájom kontrolujú, aby vytvorili portfóliá, ktoré obstoja v skúške času

Istá je jedine neistota

Všetky investície so sebou nesú riziká, ale vieme, že rôzne aktíva reagujú na podmienky, ktorým čelia, odlišne. Takže aj keď budúcnosť nepozná nikto, dokážeme zistiť, aké investície by mali mať v tom najhoršom prípade najlepší výkon.Investovanie do viacerých aktív tieto poznatky uplatňuje v logickom závere, ktorým je kombinácia rôznych aktív. Vyváženie kombinácie akcií, dlhopisov, alternatív a hotovosti je vzorcom na dosahovanie cieľov v dobrých časoch a obmedzovanie škôd v tých horších.

Vytvárame stratégie, s ktorými dosiahnete dlhodobé ciele

Niektorým jednotlivcom a poradcom ponúkame hotové, vyvážené portfóliá navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší možný pomer hodnoty a ceny. Naším cieľom je prispôsobiť investície vašim potrebám a pochopiť dôležitosť udržateľnosti vo vzťahu k diverzifikácii a riziku.

Spoločné ciele, nie skupinové myslenie

Keď zostavujeme kombináciu aktív, nerobíme to s prístupom nastaviť ju raz a nechať ju tak. Neustále ju kontrolujeme, prehodnocujeme a zdokonaľujeme. Pomocou vlastných originálnych nástrojov nechávame portfóliá prejsť záťažovými testami voči rôznym scenárom.To je však len polovica rovnice. Tou druhou je ľudský faktor. Sme hrdí na to, že vynikáme práve vďaka našej kultúre zodpovednosti. Členovia nášho tímu dôsledne diskutujú a debatujú o každej investícii, aby vám vytvorili robustnejšie portfólio.

„Veríme, že kombinácia silných stránok rôznych typov aktív a stratégií vám poskytne väčšiu šancu dosiahnuť požadované výsledky bez ohľadu na trhové prostredie.“

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a vy (ani vaši klienti) nemusíte získať späť sumy, ktoré ste pôvodne investovali.Informácie slúžia len na ilustračné účely a nie sú odporúčaním na investovanie do uvedených cenných papierov/odvetví/krajín.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.