Sme tu, aby sme sa postarali o to, na čom vám záleží

Už viac ako 200 rokov budujeme zásadové partnerstvá so svojimi klientmi, ktorí sú stredobodom všetkého, čo robíme.
Private-assets-banner

Spoločnosť

Spoločnosť Schroders je globálnym správcom aktív a majetku, a tak ponúka širokú škálu investícií navrhnutých tak, aby napĺňali potreby inštitúcií, sprostredkovateľov a majetných fyzických osôb.

FONDY S CIEĽMI V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI A VPLYVU

Ďalšie informácie o našom rade cieľov s vplyvom

Štúdia globálnych investorov 2022

Udržateľnosť: tempo zmien sa zrýchľuje

Schroders Capital

Ponúkame diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane nehnuteľností, súkromného kapitálu, sekundárnych investícií, rizikového kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, cenných papierov spojených s poistením a spoločensky prospešného investovania.

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.