Sme tu, aby sme sa postarali o to, na čom vám záleží

Už viac ako 200 rokov budujeme zásadové partnerstvá so svojimi klientmi, ktorí sú stredobodom všetkého, čo robíme.
Banner 2880x1112 with translucent lens

Spoločnosť

Spoločnosť Schroders je globálnym správcom aktív a majetku, a tak ponúka širokú škálu investícií navrhnutých tak, aby napĺňali potreby inštitúcií, sprostredkovateľov a majetných fyzických osôb.

3D RESET

Rušivý návrat sveta k starému normálu

Outlook 2024

Markets in the age of the 3D Reset

FONDY S CIEĽMI V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI A VPLYVU

Ďalšie informácie o našom rade cieľov s vplyvom

Global Investor Study 2023

High interest rates and inflation are creating a new investment landscape. This global study shows how more than 23,000 people worldwide are adjusting their strategy, as well as the impact on issues such as sustainable investment.

Schroders Capital

Ponúkame diverzifikovanú škálu investičných stratégií vrátane nehnuteľností, súkromného kapitálu, sekundárnych investícií, rizikového kapitálu, infraštruktúry, sekuritizovaných produktov a financovania založeného na aktívach, cenných papierov spojených s poistením a spoločensky prospešného investovania.