Fondy a stratégie

Ľahko dostupné, rôznorodé investičné portfóliá

Prehľad produktov pre udržateľnosť a vplyv, ktoré ponúkame

Výber z možností investovania v meniacom sa svete

Akcie

Rozvinuté a rozvíjajúce sa trhy akciové portfóliá pre rast

Pevný výnos

Expozícia vo vládnych a úverových aktívach a naprieč výnosovou krivkou

Multi-Asset*

Tím s viacerými aktívami v Schroders poskytuje príležitosť diverzifikovať portfóliá investorov naprieč rôznymi aktívami a regiónmi pri zachovaní atraktívnej úrovne príjmu. *Viaceré triedy aktív

Alternatívy

Smelo sa púšťame mimo trh, aby sme generovali príjmy z rôznych zdrojov

Centrum fondov

Hlavné investičné riziká

Tento marketingový materiál je určený len pre profesionálnych klientov. Táto stránka nie je vhodná pre retailových klientov.

Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu výkonnosť a nemusí sa opakovať. Pamätajte, že hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a investori nemusia dostať späť pôvodne investované sumy.

Vydané spoločnosťou Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Registrované číslo: 1893220 Anglicko. Schválené a regulované Úradom pre finančné hospodárenie.

Pre vašu bezpečnosť môže byť komunikácia zaznamenávaná alebo monitorovaná.