Ľudia a kultúra

Posilnenie postavenia našich zamestnancov a širšej spoločnosti

Základom sú ľudia

Hľadáme talentovaných, zásadových ľudí a zabezpečujeme ich rozvoj prostredníctvom inkluzívnej kultúry.

Vedú nás hodnoty

Snažíme sa o dokonalosť, inovácie a integritu. Rovnako vysoké etické štandardy uplatňujeme na seba, spoločnosti, do ktorých investujeme, a našich dodávateľov.

Zlepšujeme budúcnosť

Snažíme sa zlepšovať budúcnosť ľudí a komunít v našom okolí s dôrazom na podporu spravodlivosti.

Naša oceňovaná kultúra umožňuje našim ľuďom prosperovať

Sme na ňu veľmi hrdí, veď až 95 % z nás je hrdých na to, že tu pracuje.* Podporou flexibilnej práce, presadzovaním rozmanitosti a uprednostňovaním zdravia a spokojnosti sme vytvorili podmienky, aby sa našim ľuďom darilo. Táto kultúra je základným kameňom nášho podnikania – a kľúčom k našej schopnosti poskytovať našim klientom želané výsledky.

* Zdroj: Globálny prieskum medzi zamestnancami z októbra 2021.

Naši ľudia sú naša budúcnosť – preto do nich investujeme

To znamená viac než len príležitosti na školenie a rozvoj, aj keď tých je, samozrejme, dostatok. Snažíme sa tiež odstraňovať prekážky pri nástupe a povyšovaní. Neustále prehodnocujeme naše zásady, aby sme zlepšovali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a spokojnosť.

A to platí pre všetkých, s ktorými spolupracujeme

Zaviazali sme sa rešpektovať ľudské práva a podnikáme opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek forme moderného otroctva v našom podnikaní, dodávateľskom reťazci a investíciách.

Ako aj pre firmy, do ktorých investujeme

Do našej analýzy začleňujeme sociálne otázky a sledujeme, ako firmy ovplyvňujú spoločnosti, v ktorých pôsobia. Náš špičkový nástroj SustainEx nám pomáha kvantifikovať tento faktor a začleňovať ho do našich investičných rozhodnutí. Zintenzívnili sme aj diskusie so spoločnosťami o tom, ako zaobchádzajú so svojimi zamestnancami a dodávateľskými sieťami, pričom v roku 2021 sme uskutočnili 407 sociálnych aktivít.

Pocit spokojnosti v práci je viac ako členstvo v posilňovni

Boli sme medzi prvými v našom odvetví, ktorí do svojho programu zaradili duševné zdravie. Náš globálny program pomoci zamestnancom ponúka bezplatnú a objektívnu podporu vrátane krátkodobého poradenstva. Len v minulom roku sme zorganizovali podujatia zamerané na rôzne témy, od informovanosti o rakovine a kardiovaskulárnom zdraví až po povedomie o menopauze, chápanie stresu a úzkosti a zvládanie smútku. V našich kanceláriách v Spojenom kráľovstve, New Yorku, Singapure a Hongkongu sú k dispozícii odborníci na prvú pomoc v oblasti duševného zdravia, ktorí poskytujú ďalšiu podporu, pričom ďalšie lokality budú nasledovať.

Pracujeme priamo v našich komunitách, aby sme urýchlili pozitívnu zmenu

Umožňujeme našim ľuďom ponúknuť svoj čas a talent miestnym komunitám prostredníctvom dobrovoľníctva. Podporujeme získavanie finančných prostriedkov a darov prostredníctvom veľkorysých programov darcovstva, v ktorých ako spoločnosť prispejeme rovnakou sumou, akú vyzbiera alebo daruje niektorý z našich zamestnancov.

Naše hodnoty sú v jadre všetkého, čo robíme

Usilujeme sa o dokonalosť. Byť dobrí v tom, čo robíme, je dobré pre našich klientov aj naše podnikanie. Zameriavame sa na to, aby ľudia chceli v spoločnosti Schroders rozvíjať svoju kariéru, a preto sme si za posledných 5 rokov udržali 94 % našich vysoko výkonných ľudí.
Presadzujeme inovácie a tímovú prácu. Vyvíjame špičkové nástroje a technológie a spochybňujeme tradičné myslenie. Navzájom sa rešpektujeme ako odborníci a vieme, že keď spojíme svoje sily, môžeme zájsť ďalej.
Konáme s vášňou a integritou. Vplyv našej práce berieme vážne. Preto sa navzájom podporujeme, aby sme robili svoju prácu čo najlepšie, venujeme sa dobrovoľníctvu a získavaniu finančných prostriedkov na dobročinné účely v našich miestnych komunitách a transparentne informujeme o našich cieľoch a pokroku.

„Pre ochranu nášho dlhodobého rastu je najdôležitejšia naša kultúra. Narušenie tejto kultúry je na vlastné riziko.“

Peter Harrison

Generálny riaditeľ skupiny

Sme hrdí na našu oceňovanú kultúru.

Tu je niekoľko zaujímavostí.

Získali sme ocenenie Veľký zamestnávateľ roka v rámci ocenení FTAdviser za diverzitu v oblasti financií 2021. A náš výkonný riaditeľ skupiny Peter Harrison bol na portáli Glassdoor zvolený do rebríčka Top 50 výkonných riaditeľov s 96 % pozitívnych hodnotení. Boli sme tiež ocenení ako jeden zo 75 najlepších zamestnávateľov v indexe zamestnávateľov sociálnej mobility.

Súvisiace dokumenty

Slide 1 of 3
Inclusion at Schroders Report 2022
Vyhlásenie na tému otroctva a obchodovania s ľuďmi (Modern Slavery Statement) (k dispozícii len v angličtine)
Vyhlásenie o ľudských právach (Group Human Rights Position Statement) (k dispozícii len v angličtine)