O nás

Sme spoločnosť Schroders – tu sa dozviete, kto sme a čo robíme.

Ako správca investícií prijímame každý deň rozhodnutia v mene sporiteľov a investorov na celom svete. Tí sa spoliehajú na naše rozsiahle investičné odborné znalosti naprieč súkromnými a verejnými trhmi pri správe majetku a investícií 871,3 miliardy eur*. Pomáhame im dosahovať dlhodobé finančné ciele – a pozitívne ovplyvňovať svet.  

Icon_Charity 1

Kto sme

Sme spoločnosť Schroders – tu sa dozviete, kto sme a čo robíme.

Zistiť viac
Icon_Team

Ľudia a kultúra

Posilnenie postavenia našich zamestnancov a širšej spoločnosti

Zistiť viac
Icon_Person

Naši lídri

Vedieme spoločnosť svetovej triedy

Zistiť viac
Icon_Globe

Udržateľnosť

Všetko, čo robíme, má pozitívny vplyv

Zistiť viac
Icon_Medal

Naša história

Dve storočia investovania do budúcnosti

Zistiť viac

* Údaje k 30. decembru 2021

Kontaktujte spoločnosť Schroders
Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.