Kontaktný formulár

Ďakujeme, že ste navštívili webovú lokalitu spoločnosti Schroders. Vaše otázky, komentáre a spätná väzba sú pre nás dôležité.

Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ otázky, aby sme zaistili, že ju postúpime vhodnému oddeleniu.

Ak sa vaša otázka týka vašich osobných údajov, tento formulár nepoužívajte. Pošlite nám e-mail na adresu 

Sledujte nás

Fond Schroder International Selection Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder ISF.

Fond Schroder Alternative Solutions sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder AS.

Fond Schroder Special Situations Fund sa na tejto webovej lokalite označuje ako Schroder SSF.

@ Copyright 2021. Na spoločnosť Schroder Investment Management (Europe) S.A. sa vzťahuje luxemburský zákon z 12. júla 2013.