Fonder och strategier

Fondlösningar för alla behov

Som en ledande global fondförvaltare erbjuder Schroders ett brett utbud av fonder som omfattar alla världens investeringsmarknader. Våra fem Luxemburg-registrerade SICAV-fonder omfattar alla olika tillgångsklasser och är utformade för att uppfylla behoven hos alla investerare. Från fonder som ger tillgång till de stora marknaderna till fonder med en mer specialiserad exponering har vi ett alternativ som uppfyller de flesta riskprofiler.

Icon_Cog

Aktier

Schroders aktiefonder erbjuder investerare möjlighet att investera i aktiemarknader runt om i världen med ett utbud av produkter som överensstämmer med de flesta riskprofiler.

Icon_Growth

Räntor

Schroders globala närvaro på räntemarknaden ger investerarna tillgång till ett stort utbud av statsobligationer, företagsobligationer och valutamarknader.

Icon_MultiManager

Multi-asset

Schroders multi-asset-team ger investerare möjligheten att diversifiera sin portfölj inom olika tillgångar och regioner samtidigt som målet är att erbjuda attraktiv utdelning.

Fonder

Schroder GAIA

Det här utbudet ger investerarna tillgång till hedgefondsstrategier inom det likvida, öppna och reglerade formatet hos en UCTIS-struktur.

Schroder ISF

Detta breda utbud omfattar alla de viktigaste tillgångsklasserna och regionerna. Investerarna kan välja mellan olika typer av risk och hitta en fond som motsvarar deras långsiktiga mål.

Risks


Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de kommer att upprepas. Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka eller minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka vad de ursprungligen investerat. Valutakurser kan få värdet på utländska investeringar att stiga och falla.

Issued by Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Registered No: 1893220 England. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 

For your security, communications may be recorded or monitored. 

Related Insights

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010