Fonder och strategier

Fondlösningar för alla behov

Som en ledande global fondförvaltare erbjuder Schroders ett brett utbud av fonder som omfattar alla världens investeringsmarknader. Våra Luxemburg-registrerade SICAV-fonder omfattar alla olika

tillgångsklasser och är utformade för att uppfylla behoven hos alla investerare och den legala konstruyktionen gör att de finns hos mängder av olika aktörer, banker, försäkringsbolag, web-platformar och hos professionella förvaltare.

Från fonder som ger tillgång till de stora regionala marknaderna världen över till fonder med en mer specialiserad och nischad exponering, har vi flera alternativ som uppfyller de flesta önskemål och riskprofiler.

Aktiefonder

Schroders aktiefonder erbjuder investerare möjlighet att investera i de allra flesta aktiemarknader runt om i världen – en del ibland svårtillgängliga för många - med ett brett utbud av produkter som överensstämmer med de flesta önskemål och riskprofiler.

Räntefonder

Schroders globala närvaro på räntemarknaderna ger sparare och investerare tillgång till ett stort utbud av fonder innehållande både statsobligationer, företagsobligationer och valutor

Blandfonder/Multi-asset

Schroders multi-asset-team innebär ett väldigt smidigt och ratioenllt sätt för sparare och investerare att diversifiera sin portfölj inom olika tillgångar och regioner till olika risknivåer. I vissa fonder finns också målet att erbjuda hög utdelning och direktavkastning

Fonder

Schroder GAIA

Det här utbudet av specialfonder ger sparare och investerare tillgång till alternativa fonder och strategier som hedgefonder eller icke listade tillgångar som Private Equity eller så kallade Cat Bonds. Men fortfarande inom det likvida, öppna och reglerade formatet. (kallat UCITS)

Schroder ISF

Detta är vårt huvudsakliga stora fondutbud och omfattar alla de viktigaste tillgångsklasserna och regionerna. Sparare och investerarna kan välja mellan olika typer av risk och hitta en fond som motsvarar deras riskprofil och långsiktiga mål.

Risks


Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de kommer att upprepas. Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka eller minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka vad de ursprungligen investerat. Valutakurser kan få värdet på utländska investeringar att stiga och falla.

Issued by Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Registered No: 1893220 England. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 

For your security, communications may be recorded or monitored. 

Related Insights