Hållbarhet

Att ha en positiv påverkan i allt vi gör

Vårt mål är att ha en positiv påverkan i allt vi gör

När det gäller alla företagsbeslut och alla investeringsbeslut. Våra beslut påverkar våra kunders ekonomiska framtid, men de påverkar också samhället och miljön. Det är därför vi kanaliserar kapital till hållbara och starka företag – vi vet att det kan påskynda positiva förändringar i världen.

Men hållbarhetsarbete måste ske på en djupare nivå. Hos Schroders har vi integrerat hållbarhetskompetens i varje investeringsteam så alla i teamet kan dra nytta av egenutvecklade verktyg och data. Eftersom vi noggrant kan granska varje företag vi investerar i, kan vi tillämpa samma mått och värderingar på oss själva. Våra åtaganden, till FN:s Global Compact och till vetenskapsbaserade mål, återspeglar detta. Vi är fast beslutna att ställa oss själva till svars genom transparent rapportering och upplysningar.

Ta itu med klimatförändringar

Som både ett brittiskt aktiebolag och en global investerare har vi ett fundamentalt ansvar för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin

Mät effekterna

Vi investerar kraftigt i våra egenutvecklade verktyg och data för att förändra hur vi ser på samt värderar företag

Hållbarhetsstyrning

Vår Co-Head of Investment leder vår hållbarhetskommitté, som övervakar vår hållbarhetsstrategi

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010