Våra ledare

Leder ett företag i världsklass

Vi vet vikten av ansvar

Vision. Riktning. Innovation. Tillsyn. Ansvarighet. Stora ledare tar med dessa och mer till bordet.

Som en ledande global aktiv kapitalförvaltare engagerar vi oss med integritet, tydliga etiska värderingar och professionalism i alla våra aktiviteter. Vårt begåvade ledarteam samlar sina olika erfarenheter för att ta fram och utveckla gemensamma strategier och leverera för våra kunder och andra intressenter.

Styrelsen

kollektivt ansvarig för bolagets ledning, styrning och prestation

Koncernlednings-kommitté

Vår seniora ledningskommitté som supportar koncernchefen

"Bra ledare inspirerar dem runt omkring sig, förstår utmaningar och möjligheter, speglar den moderna världen och är alltid ansvariga."

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010