Aktivt ägande

Engagerat arbete med företagens ledningsgrupper är en nyckelfaktor för det värde vi tillför våra kunder.
Icons sheet 1_Sales Aid

Dialog

Vi samarbetar med företag för att ta reda på hur förberedda de är för en föränderlig värld

Icons sheet 1_Transfer

Engagemang

Vi samarbetar med företag för att påverka deras beteende och anpassa dem för en föränderlig värld

Icons sheet 1_Scales_un-balanced

Röstning

Vi använder vår röst för att se till att dessa förändringar sker

Dialog

På Schroders anser vi att vi har ett ansvar som investerare och som förvaltare av våra kunders tillgångar. Därför strävar vi efter att aktivt påverka företagens beteende för att säkerställa att de företag vi investerar i förvaltas på ett hållbart sätt. Det betyder att vi inte bara tittar på vad våra investeringar gör, utan hur de utvecklas från dag till dag. Det hjälper oss att bättre skydda och öka värdet för våra kunders investeringar.

Engagemang

Engagemang är mer än att bara träffa företagsledningen - det är en möjlighet att få inblick i ett företags inställning till hållbarhet.

Röstning

Röstning är ett av de viktigaste sätten som vi kan kommunicera våra synpunkter och positivt påverka hur ett företag drivs. Vi kommer alltid att använda vår rösträtt för att rösta i våra kunders bästa intresse, även om det innebär att rösta emot ledningen.

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010