Klagomål

Vad ska du göra om du har ett klagomål?

På Schroders strävar vi efter högsta möjliga standard för alla våra kunder. Det kan dock finnas tillfällen då misstag begås som kan ge upphov till klagomål. Alla klagomål tas på största allvar och vi har en policy och processer för hantering av klagomål för att säkerställa att ditt klagomål hanteras snabbt, grundligt och opartiskt.

1.Skicka ett klagomål till Schroders
Du kan skicka ett klagomål via e-post till följande adress: EUSIM-Compliance@Schroders.com

2.Hantering av klagomål – vad du kan förvänta dig?

Inom 24 timmar efter mottagandet av ditt klagomål kommer vi att skicka dig en skriftlig bekräftelse med namn och titel på den person som hanterar ditt klagomål.

Schroders åtar sig att se till att ditt klagomål utreds noggrant och att ett slutgiltigt svar skickas till dig inom en månad från det datum vi mottog ditt klagomål. Om ett slutgiltigt svar inte kan lämnas inom denna tidsram kommer vi att informera dig om orsakerna till förseningen och ange en ny tidsram.

Om du vill eskalera ditt klagomål inom organisationen kan du göra det genom att skicka ett meddelande till:

Mr Finbarr Browne, VD för Schroder Investment Management (Europe) S.A. via e-post till Finbarr.browne@schroders.com, eller per post till följande adress:
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxemburg

Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att skicka ärendet till Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) inom ett år från det att det första klagomålet lämnades in till Schroders. Kontaktuppgifterna för CSSF är:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique CC
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Tel:         (+352) 26 25 1 – 2904
Fax:        (+352) 26 25 1 – 2601
E-post:    reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Du kan också ladda ner en kopia av CSSF:s förordning om utomrättslig hantering av klagomål på följande adress:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010