Medarbetare och kultur

Att stärka våra medarbetare och ha en positiv inverkan på samhället i stort
Icon_Person

Människorna och individerna i fokus

Vi anställer kompetenta, öppna, principfasta människor och samlar dem inom en inkluderande kultur.

Icon_Medal

Drivs av värderingar

Vi strävar efter högsta kvalitet, innovation och integritet. Vi ställer samma höga etiska krav på oss själva, företagen vi investerar i och våra leverantörer.

Icon_Handshake

Förbättrar framtiden

Vi arbetar för att förbättra framtiden för människor och samhällen runt omkring oss, där vi lägger vikt på att främja allas lika möjligheter och rättigheter.

Vår prisbelönta kultur gör att våra medarbetare kan växda och utvecklas

Vi är mycket stolta över den, så stolta att 95 procent av oss är stolta över att arbeta här.* Genom att främja flexibelt arbete, kämpa för mångfald och göra hälsa och välbefinnande till en prioritet, har vi skapat förutsättningar för våra medarbetare att frodas. Denna kultur är grunden i vår verksamhet – och central för vår förmåga att leverera för våra kunder.

*Källa: Global medarbetarpulsmätning, oktober 2021

Vår personal är vår framtid – så vi investerar i dem

Det betyder mer än utbildnings- och utvecklingsmöjligheter – även om det naturligtvis finns gott om sådana. Vi arbetar också med att bryta ned barriärer för introduktion och befordran. Och vi ser hela tiden över våra policyer för att förbättra balansen mellan arbete, privatliv och välbefinnande.

Och det gäller alla vi arbetar med

Vi är fast beslutna att respektera mänskliga rättigheter och vidta åtgärder för att förhindra att någon form av modernt slaveri äger rum inom vår verksamhet, distributionskedja eller via våra investeringar.

Liksom de företag vi investerar i

Vi integrerar sociala frågor i våra analyser och tittar på hur företag påverkar de samhällen där de bedriver sin verksamhet. Vårt banbrytande verktyg, SustainEx, hjälper oss att kvantifiera och integrera detta i våra investeringsbeslut. Vi har också intensifierat våra diskussioner med företag om hur de behandlar sina anställda och deras distributionsnätverk, med 407 specifika bolagsengagemang enbart kring sociala frågor under 2021.

Välbefinnande på arbetet är mycket mer än ett gymkort

Vi var bland de första inom vår bransch att sätta psykisk hälsa på agendan. Vårt globala personalstödprogram erbjuder kostnadsfritt, objektivt stöd inklusive rådgivning. Bara under det senaste året har vi hållit evenemang om allt från cancer och hjärtsjukdomar, till medvetenhet om klimakteriet, förståelse för stress och ångest och hantering av sorg. Våra kontor i Storbritannien, New York, Singapore och Hong Kong har alla första hjälpen för psykisk hälsa – och fler av våra kontor är på väg dit.

Vi gör saker för att påskynda positiv förändring i våra samhälle

Vi erbjuder även vår personal möjligheten att lägga både sin tid och kunskap lokalt genom volontärarbeten. Vi uppmuntrar även insamlingar och donationer genom generöst matchade donationsprogram

Våra värderingar är kärnan i allt vi gör

Vi strävar efter högsta kvalitet. Att vara bra på det vi gör är bra för våra kunder och vår verksamhet. Vi fokuserar på att göra Schroders till en plats där folk vill utveckla sina karriärer – och det är därför vi under de senaste fem åren har behållit 94 procent av våra högpresterande medarbetare.

Vi främjar innovation och lagarbete. Vi utvecklar branschledande verktyg och teknik och utmanar konventionellt tänkande. Vi respekterar varandra som experter och vet att vi kan gå ännu längre när vi kombinerar styrkor.

Vi har passion och integritet. Vi tar effekterna av vårt arbete på allvar genom att stödja varandra för att göra vårt bästa när det gäller vårt jobb, volontärarbete och insamlingar till våra lokala samhällen samt att vara transparenta om våra framsteg och mål.

”Det viktigaste för att skydda vår långsiktiga tillväxt är vår kultur. Du förstör kulturen på egen risk” – Peter Harrison, koncernchef 

Peter Harrison.

Group Chief Executive

Vi är stolta över vår prisbelönta kultur.

Här är några höjdpunkter. Vi blev utsedda till Large Employer of the Year på FTAdviser Diversity in Finance Awards 2021. Vår koncernchef Peter Harrison röstades fram som en topp 50-VD med ett godkännande på 96% på Glassdoor. Vi blev även utsedda till att vara bland de 75 bästa arbetsgivarna i Social Mobility Employer Index.

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010