Infografik – Hur kan vi hantera livsmedels- och vattenkrisen?

Vi ger en ögonblicksbild av problemet och hur vi kan motverka det

03/11/2022
Food and Water Hero

Authors

Valentina Romeo
Investment Writer

Även om osäkerheten på energimarknaden fortsatt skapar svårigheter för många länder, utgör den rådande livsmedels- och vattenkrisen ett ännu större problem. Men vad handlar den här krisen om?
Ända sedan pandemin har det funnits en ökad medvetenhet om jordens resurser och hur vi kan skydda dem när temperaturen stiger och befolkningsmängden ökar, samtidigt som hållbarheten hos försörjningskedjor till livsmedel och vatten utsätts för hård belastning.

Konflikten i Ukraina har inneburit ökade påfrestningar på produktionen och distributionen av livsmedel och belyst sårbarheten hos många resurssystem.
Svårigheterna förvärrades ytterligare under våren och sommaren 2022, då många länder i Europa drabbades hårdare än någonsin av torka – något som en gång i tiden var en väldigt sällsynt företeelse i den här delen av världen. Uteblivet regn, luftföroreningar och överkonsumtion har tillsammans skapat en perfekt storm och lett till torka. Omkring 30 procent av alla européer påverkas för närvarande av vattenbrist varje år.

Det är oroande att Världsbankens vice ordförande redan 2009 sa att ”2000-talets krig kommer att handla om vatten, om vi inte förändrar vårt sätt att hantera det”.
Enligt beräkningar för hela jordens livsmedels- och vattenförsörjning skulle det kosta runt 30 biljarder US-dollar att göra systemet hållbart.

Mark Lacey, Head of Global Resource Equities, förklarar: ”Om vi inte ändrar oss kommer vi att se allt fler negativa spiraler. I scenariot med två graders global uppvärmning skulle till exempel majsskörden minska med över 20 procent. På liknande sätt tvingas vi, om vi inte ändrar oss, använda mer mark till jordbruk, för att förse en växande befolkning med mat. Det leder till ännu mer avskogning. Vilket i sin tur leder till kollapsande artbestånd. Vilket även leder till att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen accelererar.

”Vi kommer att få se en enorm ökenutbredning i områden över hela Afrika. Det kommer i sin tur att utlösa kriser kopplade till livsmedelssäkerhet och massmigration. Man kan väldigt enkelt måla upp en bild av hur det här kommer att utveckla sig. I slutändan kan allt detta leda till utbredd hyperinflation på livsmedel. Vilket verkligen är ett skrämmande scenario som vi inte har upplevt på flera generationer.”
Trots den dystra framtidsbilden går det att åstadkomma förändring och många företag, liksom konsumenterna själva, kan hitta praktiska lösningar på krisen.

Felix Odey, portföljförvaltare, Global Resource Equities, tillägger: ”Vi ser att det dyker upp massor av teknik och dataprogram som är till enorm hjälp för att höja produktionen från jordbruket. Metoder som genredigering och genmodifiering är kontroversiella på vissa marknader. Men å andra sidan, om de ger kontinenter som Latinamerika möjlighet att snabbt hinna ikapp mer utvecklade jordbruksmarknader, och faktiskt kräver mindre bekämpnings- och gödningsmedel, då kan allt detta få enorm, positiv effekt.
”Konsumenten är central för detta. Om våra kostvanor kan ändras bara lite grann kan det få betydande effekt på de globala växthusgasutsläppen i hela livsmedels- och vattensektorn.”
I den här infografiken tittar vi närmare på de viktigaste problemen och lösningarna på livsmedels- och vattenkrisen och hur samhället tillsammans kan lösa den.

606191_october-contentactivation-infographic1-svse

Authors

Valentina Romeo
Investment Writer

Topics

Sustainability
Global Sustainable Growth
Equities
Alpha Equity
Global
Global Transformation
Market views
Infographic
Thematics
Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010