IN FOCUS6-8 min read

Kan investerare tillföra förbättrad hälsa och välbefinnande till tillväxtmarknader – och deras portföljer?

Effektinvestering: Företag som tillhandahåller produkter och tjänster för hälsa och välbefinnande kan ha en positiv inverkan på människor på tillväxtmarknader.

27.06.2022
impact-investing

Authors

Jonathan Fletcher
Fondförvaltare, Emerging Market Equities

Impact investing innefattar dubbla mål. Att generera positiva bidrag till samhället och planeten, samt attraktiv ekonomisk avkastning. Vi tror att detta uppnås genom att investera i aktier i företag som, förutom påvisar ekonomisk utsikt, också visar avsikt att positivt påverka de människor och miljöer där de verkar.

Det finns en naturlig önskan om ständiga förbättringar av hälsovårdsprodukter och tjänster globalt. Tyvärr saknar många delar av världen fortfarande grundläggande men nödvändiga hälsoprodukter och tjänster som ofta tas för givna i utvecklade länder.

Detta innebär att för investerare i tillväxtmarknader (EM) är hälsa och välbefinnande ett tema som kan ge ett betydande bidrag till människors liv. 

Varför hälsa och välbefinnande behövs på tillväxtmarknader

Hälso- och sjukvårdsresultaten i EM ligger långt under de på utvecklade marknader. Detta beror till stor del på frågor som rör tillgång till viktiga mediciner och terapier, rent vatten och sanering, och i många fall utbildning.

En rapport från UNICEF visade att dödligheten under fem år i världens minst utvecklade länder var 63 per 1 000 levande födda 2019. Detta antal kan jämföras med en motsvarande siffra på 5 i Europa och 6 i Nordamerika.

Enligt Förenta nationerna, beräknas över 6 miljoner barn under 15 år ha dött 2018, majoriteten av sjukdomar som kan förebyggas. WaterAid uppskattar att i Indien dör 60 000 barn under fem år av diarré som orsakas av osäkert vatten och dålig sanitet varje år; eller minst 166 barn om dagen.

Data från UNAIDS visar att av uppskattningsvis 37,7 miljoner människor som lever med hiv 2020, var cirka 20,6 miljoner i östra och södra Afrika, och ytterligare 5,8 miljoner i Asien och Stillahavsområdet*. Tillsammans står dessa två regioner för 70 % av den globala totalen.

International Diabetes Federation uppskattar att av cirka 537 miljoner vuxna världen över med diabetes bor 75 % av dessa i låginkomst- och medelinkomstländer (LMICs). Forskare från University of Birmingham fann att inte mer än 6 % av de personer med diabetes i en undersökning av 55 LMIC:er har tillgång till lämpliga läkemedel eller råd.

Samtidigt äger majoriteten av hjärt-kärlsjukdomar, som Världshälsoorganisationen (WHO) anser är den ledande dödsorsaken globalt, rum i LMICs. Sämre primärvård, inklusive problem med tillgång till tjänster, är en viktig orsak och förhindrar upptäckt och behandling av dessa problem.

Uppenbarligen är utrymmet för påverkan på hälsa och välbefinnande i EM enormt.

Hur bidrar hälsa och välbefinnande till FN:s SDG?

FN:s Globala mål (SDG) är 17 mål som syftar till att främja fred, välstånd och utrotning av fattigdom, allt samtidigt som man skyddar planeten.

- För mer om vad FN:s SDGs handlar om, läs vår snabbguide

Temat hälsa och välmående bidrar direkt till SDG 3: God hälsa och välbefinnande. Det strävar efter att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

SDG 3 strävar efter att uppnå universell hälsotäckning, inklusive tillgång till effektiva och prisvärda viktiga läkemedel och vacciner. Till 2030 är målet också universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård och ett slut på epidemier inklusive hiv, malaria och tuberkulos.

Dessutom innehåller SDG 3 mål för att minska den globala mödradödlighetskvoten (det vill säga dödsfall bland kvinnor på grund av komplikationer från graviditet eller förlossning) till under 70 per 100 000 födslar, och att stoppa dödsfall som kan förebyggas för nyfödda och barn under 5 år.

Hur EM-företag spelar en stor roll inom hälsa och välmående

EM-företag spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål. Till exempel tillverkar vissa EM-företag produkter som direkt bidrar till förbättrad hygien och hälsa.

Ta det indiska snabbrörliga konsumentvaruföretaget Hindustan Unilever. Den har, bland en rad initiativ, utökat stöd för att främja handtvätt med tvål; en produkt som den producerar. Studier visar att grundläggande handtvätt med tvål kan minska risken för diarrésjukdomar med cirka 30 %. Att stödja utbildningsinitiativ på detta område har potential att minska förekomsten av sjukdomar som kan förebyggas och dödsfall. Den har också främjat liknande program inom näringsområdet. Till exempel har företaget samarbetat med Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) för att tillhandahålla ett näringsprogram på arbetsplatsen. Detta syftar till att förbättra dieter och hygienrutiner för arbetare, småbrukare och deras familjemedlemmar.

I Brasilien är läkemedelsbutiksoperatören Raia Drogasil ett annat företag som har en positiv samhällspåverkan och har ett uttalat mål att främja hälsa och förebyggande av sjukdomar. Förutom att agera som leverantör av apotekstjänster – det har över 2 500 butiker – bygger företaget också en digital hälsoplattform. Företagets ambition är att år 2030 vara den grupp som bidrar mest till ett hälsosammare samhälle i Brasilien. Förutom produkter förvandlar det apotekskonceptet genom att erbjuda hälso- och friskvårdstjänster i sina butiker och online, genom att investera i teknik och människor. Genom sin "Health Hub" siktar Raia Drogasil på att tillhandahålla tjänster såsom smärtlindring. Navet inkluderar en rad hälso- och friskvårdstjänster, expertråd och kontaktkanaler i ett försök att bidra till utvecklingen av hälsosammare vanor hos mer än 40 miljoner människor som det påverkar.

Fallstudie: Cipla

Företagsreferenser är endast i illustrativt syfte och är inte en rekommendation att köpa och/eller sälja, eller en åsikt om värdet av det företagets aktier.

Vad gör företaget?

Cipla är ett indiskt läkemedelsföretag som finns i över 80 länder och tillhandahåller över 1 500 produkter inom olika terapeutiska kategorier. Företaget har över åtta decennier av historia verksamt inom sektorn och dess uttalade uppdrag är "Caring for Life".

Ciplas nyckelmarknader är Indien och Sydafrika, men företaget har ett betydande globalt fotavtryck, med verksamhet i såväl den framväxande som den utvecklade världen.

605236_june-contentactivation-chartSVSE

Hur har Ciplas produkter en positiv inverkan?

Cipla bidrar till att sänka kostnaderna för sina produkter och ökar därför tillgängligheten för viktiga läkemedel och terapier. Den bidrar också genom sina tillverkningsprocesser och filantropiska aktiviteter via sin Cipla Foundation.

Cipla Foundation har drivit ett palliativt vårdcenter i Indien sedan 1997 och har sedan dess fortsatt att tillhandahålla gratis cancervård till patienter. Genom Covid-19-pandemin distribuerade stiftelsen även personlig skyddsutrustning, och i samarbete med Citibank, National Health Mission och State Municipal Corporations i Maharashtra, gratis Covid-19-test för patienter i ekonomiska svårigheter.

Företaget har som mål att fördubbla antalet patienter som betjänas och möta otillfredsställda behov; det vill säga att tillhandahålla mediciner till dem som för närvarande inte har råd med eller inte har tillgång till dessa produkter. Den tillhandahåller också utbildning till vårdpersonal som är anpassad till WHO:s läroplan.

År 2001 blev det det första företaget att lansera en trippel kombination av antiretrovirala läkemedel för behandling av HIV, till ett tillgängligt pris på under $1 per dag, vilket gör det mycket billigare än standardpriserna i branschen.

År 2020 rankades Cipla av Antimicrobial Resistance (AMR) Benchmark som det ledande generikaföretaget när det gäller registrering i länder med det högsta behovet, övervakas av AMR och frikoppling av försäljningsincitament från volymer.

Idag erbjuder företaget över 1 500 produkter, som täcker cirka 45 % av sjukdomarna på WHO:s lista över essentiell medicin.

Dessutom har företaget också stöttat två Early Childhood Development Centers nära tillverkningsanläggningar i Indien och Sydafrika. Dessa tillgodoser närings-, utbildnings- och säkerhetsbehov för barn i åldrarna två till sex. Under pandemin lanserade Cipla också ett digitalt och onlineinlärningsinitiativ som hjälpte 30 skolor nära dess lokaler.

Dessa åtgärder kopplar mest direkt till UN SDG 3 i vår bedömning, men det finns andra SDGs som Cipla också bidrar till.

Hur ser Cipla på hållbarhet?

Cipla är medveten om de utmaningar som läkemedelsindustrin i större utsträckning skapar. Tillverkning av läkemedel ger rimligt höga utsläppsnivåer. Företaget vidtar dock åtgärder och mäter redan sin miljöpåverkan och har mål för att minska denna.

År 2025 siktar Cipla på att vara ett koldioxidneutralt, vattenneutralt och noll avfallsdeponiföretag. Det strävar också efter att uppnå AMR-förvaltning bland andra mål.

Bidrar Cipla till andra SDG?

Med sin Caring for Life-etos är Cipla ambitiös i sin syn och kartlägger sina långsiktiga mål till en rad FN:s SDG. Vi har valt ut några av de mer betydelsefulla bidragen nedan.

Genom att förbättra tillgången till mediciner och terapier bidrar Cipla till SDG 1 Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Genom sin forskning& utvecklingsinvesteringar, särskilt grön kemi som hjälper till att minska miljöpåverkan från tillverkning, den försöker bidra till SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure. Företaget vidtar också åtgärder för att avleda sambearbetat avfall från förbränning eller deponi, vilket bidrar till SDG 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion.

* Asien och Stillahavsområdet inkluderar Australien, Nya Zeeland och Singapore. Dessa länder står dock för en mycket liten andel av människor som lever med hiv i regionen.

 

Authors

Jonathan Fletcher
Fondförvaltare, Emerging Market Equities

Topics

I fokus
Equities
Jonathan Fletcher
Global
Healthcare
News
Alpha Equity
Emerging Markets
Sustainability
Coronavirus
Environmental
ESG
Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010