Litteratur

Svenska litteraturdokument

Juridska document

Schroder ISF

Schroder GAIA

Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat och det är inte säkert att de kommer att upprepas. Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka eller minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka vad de ursprungligen investerat. Valutakurser kan få värdet på utländska investeringar att stiga och falla.

Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010