Om oss

Vi är Schroders – vilka vi är och vad vi gör.

Som investeringsförvaltare fattar vi beslut varje dag åt sparare och investerare runt om i världen. De är beroende av vår breda investeringsexpertis, över privata och offentliga marknader där vi hanterar [731,6 miljarder pund (871,3 miljarder euro/990,9 miljarder dollar)*] av förmögenhet och investeringar. Vi hjälper dem att uppnå sina långsiktiga finansiella mål – samtidigt some de har en positiv inverkan på världen. 

[*per 30 december 2021] 

Icon_Charity 1

Om oss 

Vi är Schroders – vilka vi är och vad vi gör.

Lär dig mer
Icon_Team

Medarbetare och kultur 

Att stärka våra medarbetare och samhället i stort

Lär dig mer
Icon_Person

Våra ledare

Leder ett företag i världsklass

Lär dig mer
Icon_Globe

Hållbarhet

Att ha en positiv påverkan i allt vi gör 

Lär dig mer
Icon_Medal

Vår historia

Två århundraden av investeringar för framtiden

Lär dig mer
Följ oss

Schroder International Selection Fund förkortas genomgående på denna hemsida Schroder ISF

Schroder Investment Management (Europe) S.A. lyder under Luxemburgsk lagstiftning från den 17 december 2010