Privata Investerare

Allmän information

Vi vill meddela dig om att Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (“SIM Lux”) har bytt namn till Schroder Investment Management (Europe) S.A. (“SIM Europe”) från och med den 27 juni 2018.

Namnbytet reflekterar den allt större roll som Luxemburg spelar som centrum för Schroders verksamhet på den europeiska kontinenten samt de nya licenser vi har fått för att fortsatt kunna marknadsföra våra globalt utvecklade investeringsstrategier till klienter i EES.

Allmän information

Observera att den juridiska enheten i Luxemburg som kunder, distributörer och tredje man har ingått avtal med inte har ändrats och att eventuella befintliga avtal med SIM Lux är fortsatt giltiga.

Om du har några frågor om denna kungörelse ombeds du kontakta simeucsm@schroders.com.

Brev till andelsägare

Marknader

10SEP 2019

Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i augusti 2019

Marknader

10SEP 2019

Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i augusti 2019

Läs mer

Marknader

23MAJ 2019

Infographic: Den globala ekonomin i bilder maj 2019

Marknader

23MAJ 2019

Infographic: Den globala ekonomin i bilder maj 2019

Läs mer

Allmän information

Vi utförde nyligen en omfattande granskning av vår ”transfer agency” (TA)-verksamhet i Schroders-koncernen. Detta ledde till ett beslut att delegera vår TA-verksamhet till HSBC France, Luxemburgfilialen (”HSBC”) från och med 1 juli 2019.

Se Brev till aktieägare  och Vanligen ställda frågor för mer information.

 

 

Dina kontakter

Anders Nilsson

Intermediary Sales

Telefon
+46 70 595 22 70