A befektetői jogok összefoglalója

Bevezetés

Ez az oldal tartalmazza a legfontosabb jogokat, amelyek Önt a Schroder Investment Management (Europe) S.A. („SIM EU”) által kezelt kollektív befektetési vállalkozás vagy alternatív befektetési alap befektetőjeként a határokon átnyúló forgalmazásról szóló (EU) 2019/1156 rendelet alapján megilletik. Ez az összefoglaló nem sorolja fel az összes jogát, illetve a jogai a befektetése jellegétől függően változhatnak. A befektetőknek mindig át kell tekinteniük az arra a termékre („Alap”) vonatkozó jogi dokumentumok teljes szövegét („Alap jogi dokumentumai”), amelybe be akarnak fektetni, továbbá egyeztetniük kell szakmai tanácsadóikkal, hogy megértsék a jogaikat.

Az Alapból származó osztalékfizetésekben való részesedés joga

A befektetők jogosultak részesülni a nyereségből és az Alap nettó eszközeiből az adott Alap jogi dokumentumaiban meghatározottak szerint. Az egyes Alapok különbözhetnek annak tekintetében, hogy fizetnek-e osztalékot, hogy milyen az osztalékfizetésük gyakorisága, valamint hogy milyen alapon számítják ki a befektető osztalékokból való részesedését.

Az információhoz való jog

A befektetők elkérhetik az Alap jogi dokumentumainak másolatát (amely adott esetben tartalmazza az Alapító okiratot, a Tájékoztatót, a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumokat, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat, a Betéti társaság létrehozásáról szóló megállapodásokat és a Zárt körű kibocsátásról szóló memorandumokat), feltéve, hogy a SIM EU nem köteles az Alap ilyen jellegű jogi dokumentumait és jelentéseit rendelkezésre bocsátani. A pénzügyi kimutatások kérés esetén térítésmentesen beszerezhetők a SIM EU székhelyén.

Az Alap jellegétől függően az adott Alapban lévő befektetéseket érintő releváns értesítések vagy egyéb befektetői tájékoztatók közzétehetők a www.schroders.lu weboldalon.

Az Alap közgyűlésein való részvételi és szavazati jog

A befektetőnek a közgyűlésen való részvételi jogát és a befektetéséhez fűződő szavazati jogának gyakorlását az adott Alap jogi dokumentumaiban leírtak szerint határozzák meg.

Az Alapban lévő érdekeltségek visszaváltásának joga

A nyílt végű alapok befektetőit megilleti a visszaváltás joga az adott Alap jogi dokumentumaiban meghatározott eljárás szerint. Szeretnénk emlékeztetni a befektetőket arra, hogy bizonyos körülmények között felfüggeszthetjük az Alapban lévő részvények vagy egyéb érdekeltségek visszaváltásának, vagy adott esetben azok átváltásának jogát. További információkért olvassa el az Alap jogi dokumentumait.

Az adatvédelemhez való jog

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a befektetőket a személyes adataikhoz kapcsolódó jogok illethetik meg. Kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabályzatot a www.schroders.com/en/privacy-policy weboldalon. Ez a dokumentum részletezi, hogy a Schroders hogyan gyűjti, használja fel, teszi közzé, továbbítja és tárolja az Ön adatait.

A panasz benyújtásának joga

Az adott Alapra vonatkozóan további tájékoztatást igénylők, illetve azok, akik egy Alap működésére vonatkozóan panaszt kívánnak tenni, a megfelelés-ellenőrzési vezetőhöz (Compliance Officer) fordulhatnak a Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség címen.

További információkért olvassa el az alábbi, panaszkezelésről szóló oldalt:

https://www.schroders.com/hu-hu/hu/professzionalis-befektetok/panaszkezeles/

A kollektív jogorvoslathoz való jog

Az EU-n belül a képviseleti keresetekről szóló (EU) 2020/1828 irányelv határozza meg azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban rendelkezésre álljon egy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti kereseti mechanizmus. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt az irányelvet a tagállamoknak kell végrehajtaniuk, és 2023. június 25-től lép hatályba.

Értékesítési megállapodások megszüntetése az EU tagállamaiban

A SIM EU dönthet az alapjai EU-ban történő forgalmazásáról szóló értékesítési megállapodások megszüntetéséről. Ennek végrehajtására az alkalmazandó bejelentés-visszavonási eljárás keretében kerülne sor.

Kövessen minket

Oldalunkon a Schroder International Selection Fund elnevezése Schroder ISF.

Kizárólag szemléltető célokat szolgál, és nem jelent javaslatot/ajánlást a fent említett értékpapírba/ágazatba/országba történő befektetésre.

© Szerzői jog tulajdonosa: a Schroder Investment Management (Europe) S.A. német leányvállalata, 2023.