Schroders group adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen információkat gyűjtünk és kezelünk Önről (a továbbiakban: „személyes adatok”), miért és hogyan használjuk fel, illetve kivel osztjuk meg ezeket az adatokat. Ezenkívül rögzítjük, hogy Ön az információi vonatkozásában milyen jogokkal rendelkezik, és kérdés, kérés esetén hogyan fordulhat hozzánk. Utolsó frissítés: 2020. július

A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK MEGHATÁROZÁSAI ITT TALÁLHATÓK

 „Ügyfél” a termékeink befektetője vagy szolgáltatásaink kedvezményezettje, aki lehet egyéni befektető, illetve a Schroders intézményi vagy közvetítő ügyfelének munkatársa, igazgatója, tisztségviselője, megbízottja, kedvezményezettje vagy képviselője.


„Schroders” vagy „mi” a Schroders plc, bejegyzett székhelyének címe 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU, illetve annak bármely leány- vagy társvállalata, melyek adatai a Schroders weboldalán találhatók. Ezek együtt a Schroders Group.

Schroders weboldalak” a Schroders által üzemeltetett weboldalak.

„Schroders termékek és szolgáltatások” azok a termékek és szolgáltatások, amelyeket az ügyfeleinknek kínálunk, ideértve a kapcsolódó támogatási-, mobil- vagy felhő alapú szolgáltatásainkat is„Személyes adatok” olyan adatok, amelyek egy élő személyhez kapcsolódnak, aki ezekből az adatokból, illetve ezekből az adatokból és a Schroders birtokában lévő, vagy valószínűsíthetően a birtokába kerülő egyéb információkból azonosítható. A tényszerű adatok, például név vagy cím mellett ez lehet egy vélemény kifejezése vagy szándék jelzése is egy személyhez kapcsolódóan.

„Ön” megszólítás jelzi bármelyik személyt, akinek ez a nyilatkozat szól, és aki lehet:

(a) valamely meglévő vagy leendő ügyfelünk;

(b) a Schroders weboldal látogatója; vagy

(c) egy másik szervezet munkatársa, igazgatója, tisztségviselője vagy képviselője, amellyel üzleti kapcsolatban állunk.

1. HÁTTÉR

1.1 A Schroders bizonyos személyes adatokat gyűjt és használ. A Schroders felelős azért, hogy garantálja a személyes adatoknak az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történő használatát.

1.2 A Schroders tiszteletben tartja adatainak védelmét, és elkötelezte magát az Ön személyes adatai biztonságának megőrzése mellett.

1.3 Ez az adatvédelmi nyilatkozat azoknak a személyeknek szól, akiknek a személyes adatait kereskedelmi tevékenységeink során kezeljük. Ilyen személyek lehetnek a meglévő és leendő ügyfelek, illetve képviselőik, megbízottjaik és kinevezettjeik, vagy egyéb, velünk üzleti kapcsolatban álló szervezetek munkatársai, igazgatói, tisztségviselői vagy képviselői. Az adatvédelmi nyilatkozat a weboldalaink látogatóinak is szól.

2. ÁTTEKINTÉS A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEIRŐL

2.1 A Schroders az alábbiak szerint gyűjt információkat:

 1. az Önnek értékesített termékek és szolgáltatások nyújtása során kapott információk. Ezek az információk származhatnak közvetlenül Öntől vagy harmadik felektől, például a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez időről időre igénybe vett ügyfélmegismerési és pénzmosás elleni szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóktól;
 2. a termékeink vagy szolgáltatásaink iránti érdeklődése keretében kapott információk. Ezek az információk kizárólag Öntől származhatnak. E körbe tartoznak a telephelyünk felkeresése, tájékoztató rendezvényen való részvétel és a Schroders weboldalainak használata során megfogalmazott kérdések és egyéb tevékenységek. A Schroders weboldalain keresztül kapott információk kezelésével kapcsolatos részletek a jelen adatvédelmi nyilatkozat 10. bekezdésében találhatók.

A személyes adatokat és a közvetlenül Öntől gyűjtött egyéb adatokat kombinálhatjuk más, Öntől vagy Önről egyéb összefüggésben, például weboldalainkon keresztül gyűjtött vagy harmadik felektől kapott adatokkal.

3. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

3.1 A Schroders által kínált számos termék és szolgáltatás esetén személyes adatokat kell kérnünk és kezelnünk, például az alábbiakat:

 • A Schroders részére Ön által megadott információk. Ide tartoznak azok az adatai, amit Ön ad meg nekünk. Az általunk kérhető személyes adatok típusait az Önnel folytatott kapcsolatunk határozza meg, ezek többek között az alábbiak lehetnek:
  • alapvető személyes adatok, mint például keresztnév; vezetéknév; társadalombiztosítási azonosító jel; e-mail cím; telefonszám, cím (ideértve az irányítószámot és országot); foglalkozás és munkahelyi pozíció; banki adatok; személyi igazolvány adatok; születési dátum; életrajzi események és családdal kapcsolatos információk;
  • érzékeny személyes adatok, mint például az általunk kezelt, nemzetiségével, születési helyével, egészségi állapotával, fogyatékosságával, illetve politikai nézeteivel kapcsolatos információk, illetve bűncselekményekkel és bírósági eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartások.

 

Ezenkívül mindazoknak a személyeknek a személyes adatait is kezeljük, akiknek a nevében Ön eljár, ilyenek lehetnek például a befektetések kedvezményezettjei. E körbe az általunk Önnek nyújtott szolgáltatással összefüggésben Ön által közölt adatok tartoznak. Azzal, hogy közli velünk az érintettek személyes adatait, vállalja, hogy tájékoztatja őket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakról.

 

 • Olyan információk, amelyeket Önnel kapcsolatosan gyűjtünk vagy generálunk. Ide tartozhatnak:
  • a meglévő és leendő ügyfeleinkkel folytatott kapcsolatunk nyilvántartásaként létrehozott akták, beleértve a kapcsolattartási előzményeket; és
  • a panaszok kezelése, a szolgáltatásaink fejlesztése, valamint a törvényi és szabályozási előírások betartása érdekében általunk esetlegesen megfigyelt és rögzített telefonos és e-mail kommunikáció során Ön által megadott személyes adatok, esetleg bármely személy adat, amelyet a Schroders weboldalainak használatával kapcsolatban szerzünk Önről; vagy
  • bármely személyes adat, amelyet a Schroders weboldalainak használatával kapcsolatban szerzünk Önről (ez azonban csak arra az esetre korlátozódik, amikor a felhasználók biztonságos, hitelesített munkamenet indításával felfedik a kilétüket).

 

 • Az általunk egyéb forrásokból szerzett információk. Ezeknek a személyes adatoknak egy része különleges adatnak minősülhet, ide tartozhatnak:
  • nyilvánosan elérhető forrásokból származó információk, ideértve a harmadik feleket, például hitelinformációs irodákat; csalás elleni hivatalokat; törvényi végrehajtó hatóságokat; nyilvános adatbázisokat, nyilvántartásokat és irattárakat, mint például a céghivatal és az FCA nyilvántartásait; valamint az egyéb nyilvánosan hozzáférhető források;
  • független pénzügyi tanácsadóktól (IFA), egyéb szakmai tanácsadóktól, termékszolgáltatóktól, rendezvényszervezőktől és más megbízottaktól és/vagy képviselőktől kapott, illetve a Schroders által előfizetés alapján ágazati adatbázisokból és más üzletiintelligencia-eszközökből szerzett információk; és
  • szankció ellenőrző és háttérellenőrző szolgáltatóktól szerzett információk.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ INFORMÁCIÓKAT

4.1 A személyes adatait az alábbiak szerint és a következő célokból tárolhatjuk és dolgozhatjuk fel:

 • lehetővé tegyük a meglévő és leendő ügyfeleink számára Schroders termékeik és szolgáltatások használatát és hozzáférését;
 • értékeljük a Schroders termékek és szolgáltatások meglévő és leendő ügyfeleink általi alkalmazását, illetve az erre irányuló szerződéseket;
 • kapcsolatba kerüljünk leendő ügyfeleinkkel, hogy használják a Schroders termékeket és szolgáltatásokat;
 • naprakészen tartsuk nyilvántartásainkat;
 • felügyeljük az IT rendszereket annak érdekében, hogy megvédjük őket a kiberfenyegetésektől vagy rosszindulatú tevékenységektől, mint például a visszaélés vagy helytelen használat;
 • telephelyünket a jogosulatlan hozzáféréssel és használattal, illetve bármilyen jogellenes tevékenységgel szemben megvédjük;
 • IT rendszereket kezeljünk és tartsunk fenn a szolgáltatási színvonalunk megőrzése érdekében;
 • a Schroders weboldalain megadott információk folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése annak érdekében, hogy felhasználóbarát legyen az oldal, és megelőzzük az esetleges zavarokat vagy kibertámadásokat;
 • visszajelzést kapjunk a Schroders termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, és elősegítsük, hogy gyorsan és könnyen jussunk több információhoz a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatosan;
 • kommunikáljunk a meglévő és leendő ügyfelekkel és alaposabban megismerjük érdekeiket azért, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk vagy célzott információkkal szolgáljunk a Schrodersről és a Schroders egyéb termékeiről és szolgáltatásairól;
 • hatékonyan kezeljük és erősítsük a kapcsolatunkat meglévő és leendő ügyfeleinkkel, megismerjük a meglévő és leendő ügyfeleink igényeit és érdeklődését, és többet tudjunk meg meglévő és leendő ügyfeleinkről annak érdekében, hogy fejlesszük, javítsuk és menedzseljük a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket kínálni tudunk;
 • üzleti tevékenységünk menedzselése és adminisztrációja céljából;
 • a vonatkozó jogszabályok és szabályozások, valamint a belső szabályzatok és eljárások betartása és betartásának értékelése céljából; illetve
 • a személyes adatait tároló adatbázisok adminisztrációja és fenntartása céljából.

4.2 Amikor a személyes adatait használjuk, megfelelünk a vonatkozó törvényeknek. A törvények számos okból írják elő, illetve teszik lehetővé számunkra személyes adatainak felhasználását. Ilyen esetek többek között:

 • amikor szerződéses kötelezettségeinket teljesítjük;
 • amikor jogszabályi kötelezettségeink vannak, amit teljesítenünk kell;
 • előfordulhat, hogy a saját vagy az ügyfeleink törvény adta jogait kell megállapítanunk, gyakorolnunk vagy megvédenünk, illetve jogi eljárások céljából kell felhasználnunk;
 • megkaptuk a hozzájárulását;
 • személyes adatai meghatározott felhasználása legitim üzleti érdekeink miatt szükséges, például
  • lehetővé tenni, hogy hatékonyan és hatásosan menedzseljük és adminisztráljuk üzleti működésünket;
  • fenntartsuk a belső szabályzatainknak és eljárásainknak való megfelelést;
  • gyors és egyszerű hozzáférést biztosítsunk a Schroders termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz; valamint
  • hatékony, naprakész biztonsági megoldásokat nyújtsunk mobileszközökre és IT

4.3 A Schrodersen belül az Ön személyes adataihoz csak azok a Schroders munkatársak férhetnek hozzá, akiknek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok megvalósítása érdekében arra szüksége van.

5. AZ ÖN ADATAINAK HARMADIK FELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA

5.1 Személyes adatait a Schroders Groupon belül a fent leírt célokból megoszthatjuk.

5.2 Személyes adatait a Schroders Groupon kívül az alábbiak szerint szintén megoszthatjuk:

 • olyan üzleti partnereinkkel, akiknek szerződéses kötelezettsége betartani a megfelelő adatvédelmi előírásokat;
 • azokkal a képviselőkkel, megbízottakkal, befektetés kezelőkkel, közvetítőkkel és/vagy bármely egyéb harmadik fél termékszolgáltatókkal, akit a meglévő vagy leendő ügyfél megbíz (például könyvelők, szakmai tanácsadók, befektetés kezelő szolgáltatók és termékszolgáltatók);
 • külső megbízottakkal és alvállalkozókkal abból a célból, hogy szolgáltatást tudjanak nyújtani számunkra (például a Schroders könyvelői, szakmai tanácsadók, IT és kommunikációs szolgáltatók, háttérelemző szolgáltatók, hitelinformációs irodák és adósság beszedő szolgáltatók), valamint a meglévő és leendő ügyfeleink számára is. Ezekre a harmadik felekre megfelelő adatvédelmi kötelezettségek érvényesek;
 • letétkezelő, tőzsdei, klíring vagy elszámolási rendszerekkel, tranzakciós partnerekkel, forgalmazókkal és másokkal, amennyiben személyes adatai átadása indokoltan szükséges a tranzakciók végrehajtása, kezelése vagy jelentése, illetve ilyen tranzakciók miatti kapcsolat létrehozása céljából;
 • amennyiben közös számlatulajdonosok vagy portfólió tulajdonosok, (illetve egyéb módon egy személynél többen kezelnek egy számlát vagy portfoliót), személyes adataikat átadhatjuk a másik számlatulajdonos vagy portfólió tulajdonos félnek vagy más személynek;
 • a jogszabályok által előírt mértékben, például, ha kötelesek vagyunk kiadni személyes adatait, hogy teljesítsük valamely jogi kötezettségünket (többek között ideértve az adóbevallási előírások, valamint a szabályozási szervek, auditorok és állami hatóságok részére történő adatközlést), illetve törvény adta jogainak megállapítása, gyakorlása és védelme érdekében; és
 • ha a cégünk vagy eszközeink bármely részét eladjuk, és ebben az esetben személyes adatait át kell adnunk a leendő vevőnek átvilágítási célokra.

6. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

6.1 A Schroders globális cég, amelynek világszerte vannak Ügyfelei és üzleti egységei. Ebből adódóan globális szinten, a Schroders Groupot alkotó társaságokon belül gyűjtünk és továbbítunk személyes adatokat. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait az országán kívüli helyekre is továbbíthatjuk.

6.2 Amikor személyes adatokat küldünk másik országba, gondoskodunk a védelmükről, és a törvényi előírásokkal összhangban végezzük az továbbítást. Az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre továbbított adatok tekintetében például ezt az alábbiak egyike szerint valósítjuk meg:

 • előfordulhat, hogy az ország, ahova a személyes adatait küldjük, rendelkezik az Európai Bizottság jóváhagyásával, miután megfelelő szintű védelmet nyújt a személyes adatoknak;
 • előfordulhat, hogy a címzett aláírt egy szerződést az Európai Bizottság által jóváhagyott „modellszerződések” alapján, ami kötelezi, hogy megvédje a Személyes adatait.
 • ha a címzett az USA-ban található, az EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsított tagja lehet; vagy
 • egyéb esetekben a jogszabályok lehetőséget adhatnak arra, hogy más módon továbbítsuk személyes adatait az EGT-n kívülre.

6.3  Személyes adatai EGT-n kívülre történő továbbítása esetén az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb információval szolgálunk, ha az alábbi 12. bekezdés szerint kapcsolatba lép velünk.

7. HOGYAN VÉDJÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

7.1 Az adat kulcsfontosságú üzleti eszköz, és a vele kapcsolatos kockázatnak, valamint a fontosságának és értékének megfelelő védelemben kell részesíteni. Fizikai, elektronikus és eljárási garanciák biztosításával és fenntartásával gondoskodunk az adatkezelési műveletek biztonságáról, hogy megvédjük az Ön nem nyilvános személyes adatait, továbbá csak a felhatalmazott személyekre korlátozzuk az adatokhoz való hozzáférést. E garanciák hatékonyságáról időről időre meggyőződünk.

8. MENNYI IDEIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT

8.1 A Személyes adatai megőrzésének ideje az alábbi tényezőktől függően határozható meg:

 • milyen célra használjuk (amit a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4.1. szakasza részletesen tárgyal) – az adatokat addig őrizzük meg, ameddig az adott célra szükséges; és
 • törvényi kötelezettségeink – a jogszabályok előírhatják, hogy legalább mennyi ideig kell megőriznünk személyes adatait.

9. AZ ÖN JOGAI

9.1 Az összes fenti esetben, amikor személyes adatait gyűjtjük, használjuk vagy tároljuk, az alábbi jogai vannak, amelyeket a legtöbb esetben ingyenesen gyakorolhat. Ide tartozik:

 • jogában áll a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos információkat kérni, valamint az általunk Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokhoz hozzáférni;
 • jogában áll a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Azonban ne felejtse el, hogy ha egyéb legitim okunk van rá, továbbra is jogosultak lehetünk feldolgozni a személyes adatait. Például előfordulhat, hogy egy jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy belső audit előírásaink betartása miatt meg kell őriznünk személyes adatait;
 • bizonyos esetekben jogában áll egyes személyes adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni és/vagy kérni, hogy ilyen adatokat küldjünk harmadik fél részére, ha ez technikailag megoldható. Megjegyzendő, hogy ez a jog csak azon személyes adataira vonatkozik, amelyeket közvetlenül a Schroders részére adott meg;
 • jogában áll kérni, hogy javítsuk ki személyes adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;
 • bizonyos esetekben jogában áll kérni, hogy töröljük személyes adatait. Megjegyzendő, hogy előfordulhat olyan eset, amikor személyes adatai törlését kéri tőlünk, azonban az előírások szerint meg kell őriznünk, illetve jogunkban áll megőrizni azokat;
 • bizonyos esetekben jogában áll tiltakozni, illetve korlátozást kérni a személyes adatai feldolgozása kapcsán. Szintén előfordulhat olyan eset, amikor tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, vagy a feldolgozás korlátozását kéri, azonban az előírások szerint el kell utasítanunk a kérését, illetve jogunkban áll megtenni ezt; valamint
 • jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, bármilyen jogát megsértettük.

9.2 A jogai gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk az alábbi 12. bekedzésben megadott elérhetőségen.

10. SCHRODERS WEBOLDALAK ÉS EGYÉB WEBOLDALAK

10.1 Amikor a Schroders weboldalát használja, sütik (cookie-k) segítségével technikai adatokat gyűjthetünk. A gyűjtött információk típusai a Nyilatkozat a sütik (cookie-k) használatáról c. dokumentumban foglaltak szerint a sütik kategóriájától függően eltérőek lehetnek. A Nyilatkozat a sütik (cookie-k) használatáról c. dokumentumban részletesen leírtak értelmében a sütikezelő alkalmazásunkkal lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy bizonyos kategóriájú sütiket elfogadjon a webböngészőjében. He elfogadja a nyomkövető kategóriába tartozó sütiket, és az egyik weboldalunkon folytatott biztonságos (bejelentkezéses) böngészési munkamenet során felfedi kilétét, akkor az adott munkamenet során a weboldalaink használatáról gyűjtött információkat kombinálni tudjuk az Önről a birtokunkban lévő egyéb, például a weboldalainkon végrehajtott kereséseivel kapcsolatos vagy a böngészési munkamenete során kért információkkal. Ezeket a kombinált információkat a weboldalainkon kínált információk és eszközök vonzerejének és hasznosságának felmérésére, valamint az Önt esetlegesen érdeklő Schroders termékek és szolgáltatások beazonosítására használjuk fel.

Emellett weboldalunk kezelése és fejlesztése céljából egyéb kategóriákba tartozó sütikkel névtelen információkat gyűjtünk a felhasználók böngészési szokásairól.

10.2 Ha a Schroders weboldalát használja, és rákattint egy linkre, ami egy másik weboldalra mutat (a Schroders által működtetett weboldal is lehet), eltérő adatvédelmi irányelvek lehetnek érvényben. Mielőtt egy weboldalon bármilyen személyes adatot megadna, feltétlenül olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

11. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

11.1 Adatvédelmi nyilatkozatunk minden jövőbeni módosítását közzétesszük ezen a webhelyen, és szükség esetén értesítjük Önt e-mailben. Kérjük, látogasson vissza gyakran, és ellenőrizze, hogy frissítettük vagy módosítottuk-e adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

12. KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

12.1 Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatai Schroders általi kezelésével vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, illetve bármely jogát gyakorolni kívánja, forduljon hozzánk az alábbi címen.

12.2 Ha az elektronikus marketingközlemények fogadásához való hozzájárulás visszavonásához fűződő jogát bármikor gyakorolni kívánja, kövesse az ilyen marketinganyagokban megadott leiratkozási utasításokat.

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch

Taunustor 1

60310 Frankfurt am Main

Privacy@schroders.com

Általában azonnal és hatékonyan meg tudjuk oldani az adatvédelmi kérdéseket és panaszokat. Amennyiben nem elégedett a kapott válasszal, a panaszával közvetlenül a helyi bíróságokhoz vagy az adott joghatóság szerinti illetéket adatvédelmi felügyelő hatósághoz fordulhat.

12.3 Amennyiben panaszt tesz, jogosultak vagyunk:

 • az aggályairól további felvilágosítást, a személye hitelesítéséhez szükséges mértékben pedig személyes adatokat kérni;
 • a problémájának kivizsgálása és orvoslása érdekében más felekkel kapcsolatba lépni vagy egyeztetni (ezek a felek információkat kapnak és kezelnek Önről); és/vagy
 • kéréséről és problémája bármilyen megoldásáról nyilvántartást vezetni,

minden esetben adatvédelmi és egyéb jogi kötelezettségeinknek megfelelően.

Kövessen minket

Oldalunkon a Schroder International Selection Fund elnevezése Schroder ISF.

Kizárólag szemléltető célokat szolgál, és nem jelent javaslatot/ajánlást a fent említett értékpapírba/ágazatba/országba történő befektetésre.

© Szerzői jog tulajdonosa: a Schroder Investment Management (Europe) S.A. német leányvállalata, 2023.