Magántőke EHTBA

Új távlatokat nyitó erő

A magánvagyon demokratizálása

A részvénypiacokon és másutt is eluralkodott a bizonytalanság, amikor a történelem eddigi leghosszabb gazdasági növekedése a közelmúltban megtört. A megtérülés, a rendszeres jövedelem és a diverzifikáció iránti igény miatt előtérbe került a magánvagyon, és jelentős átalakulás van folyamatban.

Befektetői körökben világszerte felgyorsul a magánvagyon demokratizálódása, például a magántőke, illetve az ingatlanok esetében. A magánbefektetői igények alapján kialakított új alapok kifejlesztését a szabályozás, a technológia és a termékinnováció együtt támogatja.

Olyan új befektetési megoldások fejlesztése van folyamatban, mint amilyen például az európai hosszú távú befektetési alap (EHTBA).

Mi az EHTBA?

Az európai hosszú távú befektetési alap vagy EHTBA olyan kollektív befektetési keretrendszer, amely a befektető számára lehetővé teszi, hogy hosszú távon tőkét igénylő vállalatokba és projektekbe helyezzen el pénzt. Célja, hogy az Európai Unió reálgazdaságába befektető vállalatok számára elérhető nem banki finanszírozás összegét növelje.

Az EHTBA legalább 70%-ot tőzsdén nem jegyzett lehetőségekbe, például kis- és középvállalkozásokba vagy infrastrukturális projektekbe köteles befektetni.

Ha valaki ezeken a nagyon összetett piacokon a befektetéseiből a legtöbbet akarja kihozni, mindenképpen érdemes egy megbízható, bizonyítottan eredményes vagyonkezelőre támaszkodnia.

Milyen előnyökre számíthat a befektető?

Icon_Prussian Blue_64x64_Server

Jobb hozzáférés

Az alacsony minimális befektetési küszöb miatt a magánpiaci befektetések szélesebb befektetői kör számára válnak hozzáférhetővé.

Icon_Prussian Blue_64x64_Real estate securities

Közvetlen tulajdon

A magántársaságokban való aktív részvétel fenntarthatóbb üzleti gyakorlatok és viselkedésformák előmozdítására ad lehetőséget.

Icon_Prussian Blue_64x64_Diversification 1

Portfóliódiverzifikáció

A kis- és középvállalkozásokba, valamint a nyilvános piacokon nem elérhető projektekbe történő befektetés diverzifikációs előnyökkel jár.

Icon_Prussian Blue_64x64_Money stack

Hosszú távú megtérülés

Az EHTBA a megfelelő készségeket alkalmazása révén a befektetőnek az összetett befektetési lehetőségekkel elérhető vonzó megtérülést biztosít.

Icon_Prussian Blue_64x64_Policy

Szabályozott szerkezet

EHTBA-t csak az EU alternatívbefektetésialap-kezelőkről (ABAK) szóló irányelve alapján engedéllyel rendelkező alapkezelő kínálhat, aki köteles az irányelv szabályait betartani.

Icon_Prussian Blue_64x64_Holding charity

Fenntarthatóság

Segíthet elérni a fenntarthatóságra vonatkozó befektetési célokat, azaz az SFRD-rendelet 8. cikkének* megfelelő EHTBA.

A közreadott nézetek a Schroders Capital álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül vezetnek kedvező befektetési eredményekhez

Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023

Az alap célja, hogy az európai gazdaság növekedését motorként hajtó kis- és középvállalkozásokban elhelyezett magántőke-befektetésekkel biztosítson tőkenövekedést. Az EHTBA-t az különbözteti meg a nagy kivásárlásokra hajlamos és a nyilvános piacokkal erősebben korreláló egyéb magántőke-alapoktól, hogy kis- és közepes kivásárlásokra összpontosít, ahol a teljes potenciál kihasználása speciális készségeket igényel. Mivel a kezdeti jegyzés legalacsonyabb összege 10 000 €, a magánbefektetések nagy összegek befektetése nélkül még annak is hozzáférhetővé válnak, aki nem szakmai befektető. Támogatja a fenntartható üzleti gyakorlatokat és magatartásokat (az SFDR-rendelet* 8. cikkének megfelelő alap).

*Az SFDR-rendelet 8. cikkének megfelelő alap a meghatározás szerint „olyan alap, amely – egyéb jellemzők mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, amennyiben a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek”.

A portfóliónak csak egy kis részét kell EHTBA-ba fektetni. A kedvező befektetési eredmények nem garantálhatók.

Miért érdemes a magántőkét választani?

A magántőke lényegében nem más, mint a tőzsdén nem jegyzett vállalatokban elhelyezett befektetés. Az egyéni és a családi vállalkozások támogatásával járulhat hozzá a portfólió diverzifikálásához.

Hozzáférhetőség
A tőzsdén jegyzett társaságok a gazdaságon belül csak a jéghegy csúcsát jelentik. A nyilvános piacokhoz képest a magántőke a gazdasági ökoszisztéma más részeihez biztosít hozzáférést.

Értékvezérelt
Az értékteremtéshez átalakítja a vállalatokat, és kihasználja azokat az árképzési hiányosságokat, amelyek elsősorban a családoktól és az egyéni vállalkozóktól átvett kis- és középvállalkozásoknál figyelhetők meg (Európában például a kis kivásárlások több mint 60%-a érint családi vállalkozást).

A komplexitási felár az új illikviditási felár
Az illikviditás a befektetők aktív választása, amely a magánpiacok előnyeinek elérésére kínál lehetőséget. A megtérülés egy egyedi helyzet vagy lehetőség és a megfelelő készségkészlet olyan együttállásából jön létre, amelyből komplexitási felár keletkezik.

Hosszú távú kitekintés
A hosszú távú célkitűzés úgy jöhet létre stratégiai változás és a növekedés, hogy nem kell minden negyedéves beszámolóban kényszerűen eredményt kimutatni.

Fenntarthatóság
A magántársaságokban való aktív részvétel fenntarthatóbb üzleti gyakorlatok és viselkedésformák előmozdítására ad lehetőséget. A virágzó kis- és középvállalkozások jótékony hatást gyakorolnak társadalmunk hosszú távú jólétére.

A Schroders Capital névjegye

A Schroders Capital a Schroders globális vagyonkezelő csoport magánpiaci befektetési részlege. 

A Schroders Capital üzleti tevékenységével a magántőke-befektetési lehetőségek, portfólióépítő elemek és egyéni igény szerint kialakított magánbefektetési stratégiák széles választékához biztosít hozzáférést. A magánpiacokon immár több mint két évtizede működő csapata elsősorban kategóriaelső kockázattal kiigazított hozam elérésére és olyan befektetések végrehajtására törekszik, amelyek kombinált alapok és személyre szabott magánvagyoni megbízások alkalmazásával az összes magánpiaci eszközosztályban a közvetlen befektetési képességeket és a szélesebb körű megoldásokat ötvözik.

A csapat célja, hogy a teljesítménnyel, együttműködéssel és feddhetetlenséggel jellemezhető kultúra szellemében eljárva és szigorú megközelítést alkalmazva fenntartható megtérülést érjen el.

A Schroders Capital befektetési stratégiák változatos portfólióját kínálja, amely ingatlant, magántőkét, másodlagos befektetéseket, kockázati tőkét, infrastruktúrát, értékpapírosított termékeket és eszközalapú finanszírozást, biztosításhoz kötött értékpapírokat, valamint társadalmi és környezeti hasznosságú befektetéseket egyaránt tartalmaz.

Videók

A Schroders Capital névjegye

Richard Damming, a Private Equity Investments Europe társvezetője ismerteti a Schroders Capital platformját.

Mit jelent a társbefektetés?

Richard Damming, a Private Equity Investments Europe társvezetője elmagyarázza, hogyan működik a társbefektetés.

Kockázati szempontok

Devizakockázat: A devizaárfolyamok, másnéven az átváltási árfolyamok mozgása miatt az alap veszíthet az értékéből.

Kamatlábkockázat: A kamatlábak változásai következtében az alap veszíthet értékéből.

Likviditási kockázat: Az alap illikvid eszközökbe fektet be, amelyeket nehezebb eladni. A likviditáshiány növeli annak kockázatát, hogy az alap nem fogja tudni időben eladni a részesedéseit, hogy egy adott időpontban teljesíthesse pénzügyi kötelezettségeit. Ez azzal is járhat, hogy a rendelkezésre tartott tőkét csak késve tudja befektetni az eszközosztályba.

Piaci kockázat: A befektetések értéke nőhet és csökkenhet, és előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza az eredetileg befektetett összeget.

Működési kockázat: Előfordulhat, hogy egyes működési folyamatok – köztük olyanok, amelyek az eszközök biztonságos megőrzéséhez kapcsolódnak – leállnak. Ez veszteségekkel járhat az alap számára.

Teljesítménykockázat: A befektetési célok valamilyen szándékolt eredményt fogalmaznak meg, de semmiféle garancia nincs arra, hogy az eredményt el is fogják érni. A piaci körülményektől és a makrogazdasági környezettől függően a befektetési célok elérése nehezebbnek bizonyulhat.

Magántőke-kockázat: A magántőke-stratégiák számos különböző kockázati körülménynek vannak kitéve. Ilyen többek között egy vállalkozás túl drágán történő felvásárlásának kockázata, az új vagy tapasztalatlan vezetés, az új vagy kevésbé kiforrott üzleti stratégiák, illetve a meglévő vállalkozásokkal történő sikertelen integráció.

Fenntarthatósági kockázat: Az alap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egyes vállalatokkal, iparágakkal vagy szektorokkal szembeni kitettsége korlátozott lehet, valamint lemondhat olyan befektetési lehetőségekről vagy eladhat a tulajdonában lévő olyan eszközöket, amelyek nincsenek összhangban a befektetéskezelő által támasztott, a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumokkal. Előfordulhat, hogy az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek nem tükrözik az egyes befektetők meggyőződését vagy értékrendjét.

Adókockázat: Az Alap és annak hozamai egyes, az Alap indulásakor elérhető adózási előnyökre támaszkodhat, amelyek adóügyi megítélése vagy értelmezései megváltozhatnak. Az adózási helyzetben, az Alap vagy annak befektetéseinek kitettségében, illetve az adózási jogszabályokban, gyakorlatban vagy a számviteli standardokban bekövetkezett bármilyen tényleges vagy észlelt változás hátrányosan érintheti az adók várható mértékét.

Értékelési kockázat: A magántőke-befektetések értékelésére ritkábban kerül sor, mint a jegyzett értékpapírok esetében. Továbbá nehézséget jelenthet a megfelelő árazási referencia megtalálása a magántőke-befektetésekhez. Ez a nehézség hatással lehet a befektetési portfólió értékelésére. Egyes befektetéseket becsült árak alapján értékelnek, ezért az árazási bizonytalanság nagyobb lehet, mint a jegyzett értékpapírok esetében.

Kövessen minket

Oldalunkon a Schroder International Selection Fund elnevezése Schroder ISF.

Kizárólag szemléltető célokat szolgál, és nem jelent javaslatot/ajánlást a fent említett értékpapírba/ágazatba/országba történő befektetésre.

© Szerzői jog tulajdonosa: a Schroder Investment Management (Europe) S.A. német leányvállalata, 2023.