Fontos információk

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi rendelkezéseket.

Jogi információk

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket.

A Schroder Investment Management (Europe) S.A. (SIM Europe) és a Schroder Investment Management Ltd. (SIM Ltd.) támogatja a Schroders befektetési üzletágát Európában.

Ezt a weboldalt a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch bocsátotta rendelkezésre. A Schroder Investment Management (Europe) S.A., a Schroder Investment Management Ltd. és a Schroder Investment Management (Europe) S.A. németországi leányvállalata az alábbiakban „mi”, „minket” vagy „nekünk”.

Fenntartjuk a jogot, hogy az alábbi rendelkezéseket bármikor, azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül módosítsuk. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a webhelyet a frissített rendelkezésekre vonatkozóan. A weboldal további használatával Ön kijelenti, hogy vállalja, hogy a megváltozott rendelkezések Önre nézve is kötelező érvényűek.

A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi előre a jövőbeni teljesítményt. Egy befektetés értéke és hozama növekedhet és csökkenhet is; így a befektetők nem feltétlenül kapják vissza a teljes befektetett összeget. A weboldalon közzétett múltbeli teljesítmény-adatok nem jelzik előre a jövőbeni teljesítményt. A devizaárfolyamok változhatnak, és a külföldi befektetések értékének növekedését és csökkenését is eredményezhetik. Az adók és az adókedvezmények változhatnak. Az említett adókedvezmények az aktuális értékek, amelyek az egyes befektetők sajátos körülményeitől függenek. A feltörekvő piacokon történő befektetések magas szintű kockázattal járhatnak. Az itt említett elkülönített alapokba történő befektetéseket csak a tájékoztató figyelmes elolvasása után javasolt végrehajtani. Az ezeken az oldalakon található információk nem képezik egyetlen szerződés részét sem, és szerződéses célokból sem szabad rájuk támaszkodni.

A weboldalon található információk nem minősülnek részvények jegyzésére történő felhívásnak. A részvények jegyzése és kibocsátása csak az alap legfrissebb tájékoztatója, az aktuális auditált éves jelentés (és a későbbi nem auditált közbenső jelentés, ha megjelenik) alapján történhet. A Vállalat aktuális tájékoztató és az aktuális auditált éves jelentés példányát ingyenesen beszerezheti a Schroder Investment Management (Europe) S.A. vállalattól, vagy a kifizetőtől és a németországi információs irodától (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2- 4, 60306 Frankfurt am Main és a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [csak információs iroda]).

A Schroder Investment Management (Europe) S.A. vállalatra a 2010. december 17-i luxemburgi jog vonatkozik.

Szavatosság kizárása és felelősségkorlátozás

Feltételezzük, hogy a weboldalon található információk és tartalom a közzétételkor helyesek és teljesek. Azonban nem garantáljuk az információk pontosságát és nem vállalunk felelősséget harmadik felek hibáért vagy mulasztásáért.

Szellemi tulajdonjogok

Az ezen a weboldalon található anyagok (különösen, de nem kizárólagosan, a szövegek, képek, elrendezés, logók, minták és azok elrendezése) minden joga minket vagy az engedélyezőinket illeti. Ön megtekintheti ezt a weboldalt, és a webhelyen található anyagokat csak jogi, magáncélú, nem kereskedelmi célú felhasználásra nyomtathatja ki, azzal a feltétellel, hogy (a) az anyagot nem írják át, nem adaptálják, nem fordítják le, nem módosítják vagy semmilyen módon nem változtatják meg, és (b) az anyagon nem távolítanak el semmilyen szerzői jogi védjegyet, vagy a harmadik felek tulajdonjogi jelzései eltávolításra kerülnek.

Ezenkívül Ön nem jogosult reprodukálni, átadni, forgalmazni, átírni, adaptálni, lefordítani vagy bármilyen módon megváltoztatni, társítani más munkához vagy szolgáltatáshoz, terjeszteni, harmadik felek számára hozzáférhetővé tenni vagy más módon felhasználni a honlapon található anyagokat bármilyen köz- vagy kereskedelmi céllal az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ennek megfelelően Ön nem állíthatja elő, nem publikálhatja, és nem használhatja fel a weboldal anyagának semmilyen módosítását.

Védjegyjogok

Minden olyan védjegy és márkanév tulajdonjoga és/vagy jogosult felhasználása minket illet, amely ezen a weboldalon megjelenik vagy amely ezen a weboldalon található. Minden védjegy és márkanév használata tilos harmadik felek számára.

Linkek a webhelyről és a webhelyre

Ez a weboldal harmadik felek webhelyeire mutató linkeket tartalmazhat. Harmadik felek webhelyein is megjelenhetnek az erre a weboldalra mutató linkek. Az ezen a weboldalon található és erre a webhelyre mutató linkek nem tekinthetők az ilyen linkelt weboldalak, illetve az azokon található információk, tartalmak, termékek, szolgáltatások, hirdetések vagy egyéb anyagok elfogadásának és az azokhoz való hozzájárulásunknak. Nincs ellenőrzésünk olyan harmadik felek webhelyei felett, amelyek a jelen webhelyre mutató linkeket tartalmaznak, vagy amelyekre ez a weboldal hivatkozik, és nem teszik ezeket a webhelyeket elérhetővé. Sem közvetve, sem közvetlenül nem vagyunk felelősek olyan károkért, veszteségekért vagy költségekért, amelyeket ténylegesen vagy vélhetően az ilyen weboldalakon hozzáférhetővé tett információk, tartalmak, termékek, szolgáltatások, reklámok vagy egyéb anyagok felhasználása, vagy az ilyen webhelyeken megjelenő információra, tartalomra, termékekre, szolgáltatásokra, reklámra vagy egyéb anyagokra való támaszkodás okoz. Ez vonatkozik azokra a károkra, veszteségekre vagy költségekre is, amelyeket ilyen felhasználás vagy támaszkodás okoz. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek használata az Ön felelőssége.

Elektronikus levél (e-mail)

Az Ön és köztünk e-mailben történő kommunikáció lehetősége egy olyan szolgáltatás, amelyet kizárólag kényelmi okokból kínálunk. Ön elismeri az interneten keresztül küldött e-mailek továbbításának megbízhatóságának, pontosságának és biztonságának korlátait, és tisztában van azzal, hogy nem vagyunk felelősek a veszteségekért vagy károkért, amelyek akkor fordulhatnak elő, ha megkeresése nem érkezik meg, nem kerül megerősítésre vagy feldolgozásra, illetve e-mailjeihez harmadik felek is hozzáférnek. Mivel ezen aggályok fennállnak, ne küldjön bizalmas információkat e-mailben, mivel ez a kommunikációs eszköz nem mindig biztonságos. Ha mégis így tesz, akkor saját felelősségére teszi.

Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

Az Ön weboldalhoz való hozzáférését és használatát, valamint jelen feltételeket a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szabályozzák.

A jelen feltételekből eredő jogviták teljesítési helye és kizárólagos illetékes joghatósága Luxemburg. Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Ez nem érinti azon jogát, hogy az alkalmazandó jogrendszer szerint más joghatóságot válasszon az ilyen jellegű viták helyszínéül. Ez a záradék nem vonatkozik a felhasználókra.

Parlamenti

Amennyiben a jelen rendelkezések közül egy vagy több érvénytelen, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amely a legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés eredeti céljához.

Minden jog minden országban

MSCI jogi nyilatkozata

Forrás: MSCI

Az MSCI-tól vagy más harmadik felektől kapott és a weboldalon elérhető jelentésekben szereplő információk kizárólag belső használatra szolgálnak. Ez nem reprodukálható, nem terjeszthető, és nem használható fel pénzügyi eszközök, termékek vagy bármilyen index létrehozására. Az MSCI-tól származó információkat és a harmadik fél adatait azzal a feltételezéssel adjuk közre, hogy azok pontosak, és az ilyen információk felhasználója vállalja az ilyen információk felhasználásával járó teljes kockázatot. Az MSCI, leányvállalatai és más, az MSCI-tól származó információk gyűjtésével, kiszámításával vagy előkészítésével foglalkozó vagy azokkal kapcsolatos személyek (együttesen: az "MSCI Felek"), valamint más harmadik felek nem vállalnak felelősséget ezekért az információkért (beleértve, de nem kizárólagosan, a hitelesség, a pontosság, teljesség, időszerűség, a jogsértésmentesség, az eladhatóság és az adott célra való alkalmasság iránti felelősséget). A fentiek korlátozása nélkül az MSCI vagy bármely más harmadik fél semmilyen esetben sem felel semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, következményes (ideértve többek között az elmaradt nyereséget) vagy egyéb kárért.

Információ a Schroder Investment Management (Europe) S.A. német leányvállalatáról

A Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch egy luxemburgi részvénytársaság alvállalata, amelynek székhelye Frankfurt am Main városban található.

A Vállalat célja:

 1. ügyletek közvetítése és a külföldi befektetési alapok megszerzésére vonatkozó szerződések lehetőségének bemutatása,
 2. azok értékesítése
 3. és portfóliókezelés.

Kereskedelmi nyilvántartás:

Frankfurt am Main Kerületi Bíróság, HRB 115301

Fiókvezető:

Achim Küssner (Chairman), Tanja Engel

Adószám:

DE326205207

A vállalat neve és székhelye:

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Frankfurt am Main

Postai cím & Elérhetőségek:

Taunustor 1 (TaunusTurm)

60310 Frankfurt

Tel.: + 49 69 97 57 17 0

Fax: + 49 69 97 57 17 302

E-mail: invest@schroders.com

 

Központ

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

A vállalat székhelye:

5, rue Hohenhof, 1736 Senningerberg, Luxemburg

Kereskedelmi nyilvántartás:

B37799, Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg

Igazgatóság:

Finbarr Browne (Chairman of the Board), Vanessa Grüneklee, Mike Summers, Cecilia Vernerson, Nirosha Jayawardana

 

 

Illetékes felügyeleti hatóságok:

Az illetékes felügyeleti hatóság Németországban a Federal Financial

Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

és Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main (Weboldal:www.bafin.de).

Az illetékes luxemburgi felügyeleti hatóság Luxemburg felügyeleti hatósága: CSSF, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg (weboldal: www.cssf.lu).

Információ az összeférhetetlenségek kezeléséről

A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a lehetséges összeférhetetlenségek kezelésére vonatkozó átfogó óvintézkedéseinkről. Ennek során hivatkozunk a Schroder Investment Management (Europe) S.A. és a Schroder Investment Management Ltd vállalattal (a továbbiakban a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch vállalatával együtt: „Schroders”) fennálló üzleti kapcsolatainkra is.

Alapelvek

A Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb szintű etikai magatartást tartsa fenn a fenti szolgáltatások nyújtása során ügyfeleink számára. Az ügyfelek érdekei a legfontosabbak, és a Schroders vállalatnak a felmerülő összeférhetetlenségek kezelésére megalkotott irányelveinek és eljárásainak célja, hogy biztosítsa ezen érdekek megfelelő figyelembevételét.

Célkitűzések

Az ezen követelményeknek való megfelelés és az ügyfélkapcsolataink védelme érdekében a Schroders évek óta olyan üzleti irányelveket és eljárásokat alkalmaz, amelyek meghatározzák, hogy az alkalmazottak hogyan tudják azonosítani, gondosan mérlegelni és közbelépésükkel kezelni az esetleges összeférhetetlenségeket.  A Schroders összes alkalmazottjának be kell tartania ezeket az eljárásokat. Az eljárások közvetett módon sem sérthetők meg.

A Schroders arra törekszik, hogy az esetleges összeférhetetlenségeket megfelelően és hatékonyan azonosítsa és kezelje.  A cél az összeférhetetlenségek elkerülése például információs akadályok („kínai falak”) felállítása által, ami megakadályozza az olyan információk terjesztését, amelyek összeférhetetlenséget okozhatnak; a megfelelő mértékben történő önálló eljárás által, vagy, ha az összeférhetetlenséget nem lehet elkerülni, annak az ügyfél előtti feltárásával.

Az esetleges összeférhetetlenségek azonosítása

Összeférhetetlenség merülhet fel Ön és a Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, csoportunk más vállalatai, vezetőségünk, munkatársaink és más, velünk vagy ügyfeleinkkel szerződött személyek között.

Összeférhetetlenségek merülhetnek fel elsősorban:

 • befektetési jegyek értékesítésekor a Schroders pénzügyi eszközök értékesítéséből származó saját forgalmi érdekeltségéből;
 • harmadik felektől vagy harmadik felek számára nyújtott juttatásokban részesülés esetén az Önnek nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban;
 • ha a javadalmazás az értékpapír-ügyletek számától függ, vagy a teljesítményhez kapcsolódó, a Schroders vállalatainak fizetett javadalmazás esetében;
 • az alkalmazottak és a közvetítők teljesítményalapú díjazása révén;
 • juttatások nyújtásakor az alkalmazottainknak vagy brókereinknek; vagy
 • más Schroders Group vállalkozások, például a házon belüli befektetési alapok elosztása miatt.

Az esetleges összeférhetetlenség kialakulására szolgáló példák előző felsorolása nem teljes.

Intézkedések az összeférhetetlenségek elkerülésére

Vállalatunknál független megfelelési osztály működik az Igazgatóság közvetlen felügyelete mellett, amelynek feladata az összeférhetetlenségek üzleti területenkénti azonosításának, elkerülésének és kezelésének nyomon követése. A következő konkrét intézkedéseket tesszük:

 • Üzleti irányelveket és eljárásokat hozunk létre annak biztosítása érdekében, hogy minden ügyfél méltányos/egyenlő bánásmódban részesüljön;
 • Szabályokat állapítunk meg a juttatások elfogadására, valamint e juttatások elfogadásának és nyújtásának nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan;
 • Titoktartási területeket hozunk létre az információs akadályok felállítása, a felelősség szétválasztása és/vagy a terek fizikai elkülönítése révén;
 • Az alkalmazottak az értékpapír-ügyleteket közlik a Megfelelőségi Irodával, ha tevékenységük során összeférhetetlenség merül fel;
 • Alkalmazottaink képzése.

Intézkedések az összeférhetetlenség kezelésére

A Schroders megállapította, hogy az esetleges összeférhetetlenségek, amelyeket esetleg nem tudunk megoldani, a következő helyzetekben fordulhatnak elő: Juttatásban részesülhetünk az alapkezelő társaságok révén a befektetési jegyek közvetítése és kereskedelme során. Ide tartozhatnak a forgalomhoz kapcsolódó juttatások, amelyeket az alapkezelő társaságok fizetnek nekünk az általuk beszedett kezelési díjakból. A kifizetések és juttatások gyűjtésének célja a hatékony és jó minőségű infrastruktúra biztosítása a pénzügyi eszközök megszerzéséhez és értékesítéséhez. A juttatások közé tartoznak az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos képzések, amelyeket más szolgáltatók biztosítanak. Az ilyen juttatások igénybevétele nem kapcsolódik közvetlenül az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz. Ezeket az előnyöket arra használjuk, hogy az elvárt minőségben nyújtsuk és fejlesszük szolgáltatásainkat. Ebben az összefüggésben összeférhetetlenségek merülhetnek fel, amelyeket nem zárhatunk ki minden esetben. Azokat az összeférhetetlenségeket, amelyek nem kerülhetők el vagy nem oldhatók fel maradéktalanul, az ügylet megkötése vagy a tanácsadás előtt kell közölni az ügyletben részt vevő ügyfelekkel.

Kérésre szívesen adunk részletes információkat a fenti alapelvekről.

Információ a juttatásokról

Brókeri tevékenysége keretein belül a Schroder Investment Management (Europe) S.A., a SIM Ltd. vállalattól juttatásban részesül nettó nyereségből való részesedés formájában az olyan nyereség után, amelyre a SIM Ltd. a Schroder Investment Management (Europe) S.A., által közvetített ügyletekből tesz szert.

A SIM Europe részére nyújtott marketingszolgáltatásokért a SIM Ltd. juttatásban részesül nettó nyereségből való részesedés formájában az olyan alapok után, amelyek kapcsán a Schroder Investment Management Ltd. szolgáltatást nyújtott, az eszközosztálytól és a befektetési ágazattól függően.

Emellett ingyenes jogcímű juttatásokat is kapunk, például üzleti tevékenységünkkel kapcsolat képzéseket a SIM Ltd. vállalattól.

kapcsolatfelvételi űrlap

Oldalunkon a Schroder International Selection Fund elnevezése Schroder ISF.

© Copyright 2023 A Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch