DE 3D-RESET:

De ontwrichtende terugkeer naar het oude normaal

De 3D-reset uitgelegd

De term “3D-reset” verwijst naar de drie “D's” decarbonisering, demografie en deglobalisering. Het zijn drie trends die tot nu toe al grote invloed op de wereldeconomie hebben gehad en die ook in de toekomst zullen houden. Samen zullen ze het beleggingslandschap ingrijpend veranderen. Begrijpen hoe de drie D's de wereldeconomie beïnvloeden, wat dat betekent voor de volatiliteit van de markten, en hoe actieve beleggers hun vermogen zouden moeten verdelen, kan cruciaal zijn om te ontcijferen wat de toekomst brengt en waar kansen te vinden zijn.

BEKIJK: Een nieuwe regimeverschuiving in de markten: de wereld bekijken door de lens van de 3D-reset

Wat zijn de 3 D's?

Icon_Bright Blue_64x64_Growth

Deglobalisering

De coronapandemie en oplopende geopolitieke spanningen hebben een nieuw tijdperk gebracht waarin de veerkracht en betrouwbaarheid van de toeleveringsketens voorop staat. Bedrijven in de maakindustrie beginnen daarom hun productie dichter bij huis te halen, met alle gevolgen van dien voor allerlei sectoren en beleggingscategorieën.

Icon_Bright Blue_64x64_Holding globe

Decarbonisering

Overal in de wereld versnellen landen hun klimaataanpak en zitten midden in een transitie van een enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar groenere energiebronnen. Deze energietransitie kost handenvol geld en versterkt de inflatoire tendensen, vooral vanwege de hoge investeringen die nodig zijn om innovaties op te schalen.

Icon_Bright Blue_64x64_Management

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen, vooral de voorspelde vertraging van de wereldwijde bevolkingsgroei, zullen een enorme impact op de inflatie en de economische groei hebben, omdat werkgevers zullen moeten concurreren om steeds minder talenten en de productiviteit van hun bestaande personeel moeten optimaliseren. Ze zullen willen investeren in productiviteitsverhogende technologie om hun winstmarges te beschermen, wat een bredere toepassing van robotica en kunstmatige intelligentie zal versnellen.

Deglobalisering

In het streven hun toeleveringsketens veerkrachtiger te maken zullen bedrijven hun productie- en transportinfrastructuur dichter naar hun thuismarkt halen.

Decarbonisering

De strijd tegen de klimaatverandering zal worden opgevoerd, met focus op de energietransitie.

Demografische ontwikkelingen

Een veranderende bevolkingsopbouw en minder werkenden zullen de arbeidsmarkt krap houden, en productiviteitsverhogende technologie extra vaart geven.

Wilt u meer weten?

Woordenlijst – 3D-reset

Scroll door onze lijst met belangrijke economische termen om beter te begrijpen hoe de 3D-reset tot een nieuw economisch regime leidt.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Alleen ter illustratie; geen aanbeveling om in de bovengenoemde effecten / sectoren / landen te beleggen.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.