Adres

België (Belgium) - Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch

Louizalaan, 523
1050 Brussel
Belgie
Telephone: +31 (0)20 305 28 40

Email: info-be@schroders.com

BIJ KLACHTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

AfdelingCompliance van Schroders
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tel: +352 341 342 202  Fax: +352 341 342 342
Email: EUSIM-compliance@Schroders.com

Consumentenombudsdienst
NorthGateII
Boulevard 
du Roi Albert II 8
1000 
Bruxelles
Tel: 
02 702 52 20  Fax: 02 808 71 29
Email: contact@mediationconsommateur.be  

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.