Actief aandeelhouderschap

Engagement, ofwel een betrokken dialoog met het management van bedrijven, is een kernelement van de waarde die wij voor onze klanten creëren.
Icons sheet 1_Sales Aid

Dialoog

We werken met bedrijven samen om erachter te komen hoe goed ze voorbereid zijn op de veranderingen in de wereld

Icons sheet 1_Transfer

Engagement

We blijven betrokken bij de bedrijven om hun gedrag te beïnvloeden en hen aan te sporen zich aan te passen aan de veranderende wereld.

Icons sheet 1_Policy

Stemmen

We gebruiken onze stem om te zorgen dat verandering daadwerkelijk plaatsvindt.

Dialoog

Bij Schroders zijn we van mening dat we als belegger en bewaarder van het vermogen van onze klanten een zekere verantwoordelijkheid dragen. Om te zorgen dat de bedrijven waarin we beleggen op een verantwoorde manier geleid worden, proberen we hun beleid actief te beïnvloeden. Dat betekent dat we niet alleen kijken hoe onze beleggingen het doen, maar naar de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Zo kunnen we de waarde van de beleggingen van onze klanten beter beschermen en versterken.

Engagement

Engagement is meer dan praten met de directie: het is een kans om inzicht te krijgen in het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf.

Stemmen

Stemmen is een van de belangrijkste manieren om onze mening kenbaar te maken en de manier waarop een bedrijf wordt geleid, positief te beïnvloeden. We gebruiken ons stemrecht altijd in het belang van onze klanten, ook als dit betekent dat we tegen het management moeten stemmen.

To find out more about what active ownership means at Schroders, read our Engagement Blueprint.

Uw vermogen verantwoord beheren

Bedrijven die een goed beleid op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) voeren, doen het vaak beter en bieden op termijn uitstekende rendementen, zowel voor u als voor de samenleving. Om uw vermogen zo verantwoord mogelijk te laten groeien, zetten wij ons actief in om het beleid van ondernemingen positief te beïnvloeden en dringen we aan op duurzame praktijken. Schroders blijft zich inzetten om toonaangevend te zijn op het gebeid van stewardship in de beleggingsbranche. De nadruk ligt daarbij op een constructieve dialoog met de bedrijven waarin we beleggen. Meer informatie over onze aanpak is te vinden in ons beleid voor verantwoord beleggen.

View our Plan for Nature

Harnessing the power of investment to accelerate a nature-positive future

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.