Actief aandeelhouderschap

Wij willen veranderingen teweegbrengen die de waarde van beleggingen beschermen en verhogen.

Wat is actief aandeelhouderschap?

Maatschappelijke en ecologische krachten leiden tot ingrijpende veranderingen in samenlevingen, economieën, bedrijfstakken en financiële markten. Bedrijven of emittenten met een goed beleid op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) kunnen uiteindelijk meer waarde scheppen, zowel voor zowel beleggers als voor de samenleving.

Actief aandeelhouderschap betekent bij Schroders dat we met emittenten en bedrijven in onze portefeuilles in gesprek gaan om ze tot verantwoord gedrag te bewegen. We roepen het management ter verantwoording met als doel de langetermijnwaarde van onze beleggingen te versterken.

Waarom Schroders?

Al meer dan 20 jaar houden wij de ESG-dialogen die wij voeren, systematisch bij. Onze belangrijkste aandachtspunten zijn de toekomstbestendigheid van de bedrijven en activa in onze portefeuilles, het aantal constructieve dialogen, onze transparantie en de samenwerking tussen verschillende expertisegebieden in onze onderneming.

Ons engagement-model biedt onze beleggingsteams een leidraad om, gebruik makend van hun kennis van sectore, bedrijven en de relaties die ze hebben opgebouwd, constructieve dialogen te voeren. Al onze aandelen- en obligatiebeleggers moeten jaarlijks een minimaal aantal van deze dialoogtrajecten uitvoeren. Dat zien wij als onderdeel van een goede ESG-integratie.

Onze ESG- en impactspecialisten werken nauw met onze beleggers samen om wereldwijd risico's en kansen te analyseren, bedrijven tot verandering te bewegen en kapitaal naar innovatieve nieuwe oplossingen te kanaliseren.

2022 in cijfers

Deze cijfers omvatten zowel onze rechtstreekse dialogen met bedrijven als thematische campagnes, collectieve dialogen en communicatiecampagnes rond het AVA-seizoen.

73

landen

7.000+

aandeelhoudersvergaderingen waarop gestemd

3.400

bedrijven waarmee we een dialoog hebben gevoerd

Lees onze Engagement Blueprint om meer te weten te komen over de betekenis van actief aandeelhouderschap bij Schroders

Topics