Duurzaam ondernemen 

Positieve verandering versnellen voor mens en planeet
Icon_Speech bubble

Doen wat we zeggen

Voor onze eigen bedrijfsvoering hanteren we dezelfde waarden en hoge normen als voor de bedrijven waarin we beleggen.

Icon_Environmental resources

Voor mens en planeet

Onze duurzaamheidsstrategie, die is ingebed in onze bedrijfsvoering, heeft tot doel de bevordering van gelijke kansen en de bescherming van de hulpbronnen van onze planeet te versnellen.

Icon_Magnifying glass

Wij leggen verantwoording af

Transparantie is cruciaal, en we rapporteren over onze plannen en vorderingen.

Ontdek onze meest recente rapporten en disclosures

Onze principes zijn gebaseerd op internationale standaarden en maatschappelijke doelstellingen

Als ondertekenaar van de UN Global Compact (UNGC) ondersteunen we de tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Maar in onze ogen gaat duurzaam ondernemen veel verder dan beloftes doen. Waar het om gaat is dat we naar onze waarden handelen. Dit betekent dat we willen bijdragen aan de oplossing van bredere maatschappelijke vraagstukken, zoals de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

In onze strategie houden we rekening met al onze stakeholders en staan twee aspecten centraal: ‘People’ (de mens) en ‘Planet’ (de planeet).

People houdt in: werken aan verbetering voor iedereen

Wij zijn trots op onze inclusieve cultuur, waarin mensen kunnen leren en groeien en de middelen hebben om voor hun welzijn te zorgen. We stimuleren vrijwilligerswerk, fondsenwerving en betrokkenheid van onze teams in de lokale gemeenschappen waarin we werken. Ook maken we ons sterk voor mensenrechten in onze toeleveringsketen.

Maar we weten dat altijd méér nodig is – en ons Global Employee Forum, onze inclusiegroepen, pulse-metingen en onderzoeksexpertise helpen ons vooruitgang te boeken waar dat het hardste nodig is.

Planet houdt in: de hulpbronnen van de aarde beschermen en de klimaatverandering aanpakken

Onze wetenschappelijk onderbouwde doelen zijn erkend door het Science Based Targets initiatief en in overeenstemming met de 1,5°C doelstelling. Ons Climate Transition Action Plan beschrijft onze route naar netto-nul in 2050 of eerder.

Naast ons werk om de broeikasgasvoetafdruk van onze eigen activiteiten te verkleinen, kunnen wij als beleggingsbeheerder ook bijdragen aan grote veranderingen in allerlei sectoren en op langere termijn waarde scheppen voor onze klanten.

Al meer dan 20 jaar is duurzaamheid voor ons een speerpunt

In die jaren hebben wij een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Op basis van jarenlang onderzoek, risicoanalyse en actie zijn wij in staat een robuuste visie te formuleren op waar we staan, wat er aan komt en wat we moeten doen.

Wij vinden het belangrijk alles wat we doen - van beleggingsstrategieën tot personeelswerving - door een duurzaamheidslens te bekijken. En we leggen verantwoording af. Op onze rapportage-pagina kunt u onze vorderingen nalezen.

93% van onze mensen is het ermee eens dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen.

Bron: Wereldwijde pulse-meting onder onze medewerkers, 2021

Bron: Schroders, per 31 december 2021.

Verantwoord fiscaal gedrag

Wij hechten groot belang aan openheid en transparantie over onze belastingzaken. Dat betekent dat we voldoen aan al onze verplichtingen op het gebied van belastingaangifte en -betaling, in de hele wereld. Ook streven we naar goede relaties met de belastingautoriteiten in de belangrijkste rechtsgebieden waar wij werkzaam zijn.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.