Op zoek naar deskundige hulp: hoe beleggers reageren op de stijgende inflatie

Onder invloed van de sterk gestegen inflatie en rente hechten beleggers meer waarde aan professionele expertise en advies, zo blijkt uit het toonaangevende onderzoek van Schroders.

07/12/2022
GIS 2022 T3 article banner v2

Autheurs

Jo Marshall
Schrijver over beleggingen

Mensen zijn sterker geneigd een professional in de arm te nemen nu de oplopende inflatie en rentes voor onzekerheid zorgen en ze hun financiële planning opnieuw moeten bekijken. Dit is een van de uitkomsten van de enquête die Schroders hield onder bijna 24.000 beleggers wereldwijd. Een opmerkelijke bevinding dit jaar is dat oudere beleggers en mensen die hun beleggingskennis als “gevorderd” of “expert’ omschrijven, het sterkst overwegen zich professioneel te laten adviseren.

Beleggers geven aan dat ze hun beleggingsstrategie – en rendementsverwachtingen – aanpassen vanwege de economische onzekerheid. Bovendien lijken ze, nu de marktvolatiliteit toeneemt, in te zien dat “actief” beleggen, waarbij professionele beheerders aandelen selecteren en de portefeuille bewaken, voordelen heeft boven ”passief” beleggen, waarbij klakkeloos een marktindex wordt gevolgd. De Global Investor Study 2022 is de jongste editie van Schroders' gezaghebbende jaarlijkse onderzoek naar de opvattingen van bijna 24.000 mensen die beleggen uit 33 locaties in alle delen van de wereld

Wereld van stijgende rentes

Het onderzoek vond plaats van februari tot april dit jaar, toen de inflatie in veel delen van de wereld al scherp aan het stijgen was. In de VS bijvoorbeeld bedroeg de inflatie op jaarbasis in april 8,3%, in het VK 9% en in de eurozone 7,4% – niveaus die in deze regio's jaren- en zelfs decennialang niet waren voorgekomen.

Hierop waren de centrale banken al begonnen de rentes te verhogen; de Bank of England zette de eerste stap in december 2021 en de Federal Reserve in de VS deed dat in maart. En hoewel ze de tarieven sindsdien nog aanzienlijk verder opgehoogd hebben, was op dat moment al duidelijk dat de leenkosten omhoog zouden gaan.

Ouder en wijzer? Hoe de reacties variëren per leeftijdsgroep en ervaringsniveau

Na een lange periode van extreem lage rentes en een beperkte inflatie, althans in de meeste ontwikkelde economieën, zou je verwachten dat beleggers niet onmiddellijk reageren op de eerste signalen dat er een wereld met hogere rentes en hogere inflatie op komst is.

Toch toont het onderzoek van Schroders aan dat een groot deel van alle beleggers – meer dan de helft – geneigd was hun strategie aan te passen. En het waren duidelijk de beter onderlegde groepen die daarbij voorop liepen. Slechts een kwart (27%) van degenen die hun kennisniveau als “basis” beschreven, zou hun beleggingen vanwege de oplopende inflatie aanpassen, tegen 80% in de groep die zichzelf als “expert” beschreef.

Aardverschuiving: zouden beleggers hun koers verleggen vanwege de inflatie?

gis22_t3report_datavis_02_NLNL

Een andere vraag in het onderzoek van 2022 leverde een vergelijkbaar resultaat op. Die had te maken met financieel advies. Ook hier zien we dat degenen die zichzelf “beginner” noemden, minder geneigd waren advies in te winnen (32%) dan degenen die zichzelf als expert beschouwden (47%).

“Op het eerste gezicht is dit nogal verrassend,” zegt Lesley-Ann Morgan, Hoofd Multi-Asset-strategie bij Schroders. “Je zou verwachten dat degenen die zichzelf als ‘expert’ zien, geen hulp vragen omdat ze vertrouwen hebben in hun eigen beslissingen. Uit onze bevindingen blijkt echter dat juist de mensen die al de nodige ervaring hebben, begrijpen wat een hogere inflatie en oplopende leenkosten betekenen. Ze beseffen dat ze hun beleggingen in elk geval opnieuw moeten bekijken en misschien verder moeten spreiden. En dat is het moment waarop professioneel advies het best tot zijn recht komt en echt gewaardeerd wordt."

Wie vindt het nu een goed moment om financieel advies in te winnen?

gis22_t3report_datavis_08_NLNL

Interessant genoeg zijn de 71-plussers het sterkst geneigd zich te laten adviseren. Deze groep herinnert zich misschien de hoge inflatie in de jaren 1970 en 1980 met alle gevolgen van dien.
Het gaat de beleggers echter niet alleen om advies, maar ook om deskundigheid op het gebied van beleggingsbeheer. “Actief beheerde” fondsen – waarin beleggingen worden geselecteerd en de portefeuilles voortdurend worden bewaakt door beheerders – worden door alle groepen beleggers aantrekkelijker gevonden dan zes maanden vóór het onderzoek. Opnieuw is dit vooral het geval in de groep met de meeste beleggingskennis.

63% van de respondenten met “expert” kennisniveau vond actief beheerde fondsen aantrekkelijker dan zes maanden daarvoor, een significant hoger percentage dan in de groep met minder kennis (zie onderstaande grafiek). Dit wijst erop dat veel beleggers, vooral die met meer ervaring, beseffen welke toegevoegde waarde een actieve beheerder kan hebben – vooral in perioden van onzekerheid en marktvolatiliteit.

Meer aantrekkingskracht: beleggers krijgen meer interesse in actief beheerde fondsen

Mensen verwachten een hoger rendement, maar het optimisme zwakt af
gis22_t3report_datavis_09_NLNL

Beleggers hopen de komende jaren nog steeds een tweecijferig rendement te behalen, maar lijken hun verwachtingen te matigen. Wereldwijd verwachten ze over de komende vijf jaar gemiddeld een totaal jaarlijks rendement (uit inkomsten en vermogensgroei) van 11,37%.

Dat is meer dan vorig jaar (11,31%), maar de verwachting stijgt niet meer zo snel. Gemiddeld groeide de rendementsverwachting de laatste zes jaar met 0,23 procentpunt jaar op jaar, maar in 2022 bleek de verwachting nog maar met 0,06 te zijn toegenomen.

De regionale variatie in rendementsverwachtingen is behoorlijk groot. Zuid-Afrikanen waren bijzonder optimistisch; zij verwachtten een rendement van 16,05%, misschien vanwege de beter dan verwachte resultaten van de lokale markt in 2021. In Italië en Frankrijk daarentegen waren de beleggers voorzichtiger en voorzagen respectievelijk 9,8% en 9,2%.

“Er is in de periode na ons onderzoek een heleboel gebeurd op de wereldwijde markten,” zegt Lesley-Ann Morgan. “Maar wat in al deze onderzoeken steeds naar voren komt, is dat mensen willen blijven beleggen. Ze hebben duidelijk het gevoel dat er kansen liggen en dat er rendement te behalen valt. De belangrijkste gedragsverandering die we nu zien, is dat beleggers sterker geneigd zijn een beroep te doen op financieel adviseurs en deskundige, actieve beleggingsbeheerders.”

Autheurs

Jo Marshall
Schrijver over beleggingen

Topics

2022
Global Investor Study

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden in alle landen.

Schroder Investment Management (Europe) SA is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.