/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

Private equity

Beleggen in sneller groeiende bedrijven

Geld aan het werk zetten

Bij beleggen in private equity komt een breder universum van bedrijven in beeld dan alleen beursgenoteerde. Voor veel pas beginnende of groeigerichte bedrijven zijn de kosten van een beursnotering namelijk te hoog, zodat ze alleen via private equity toegankelijk zijn.

Private equity beleggingen zijn meestal gestructureerd rondom:

Buy-out strategieën

Een verandering in de eigendom van een gevestigd bedrijf om een managementwisseling, nieuwe strategische richting of verandering in kapitaalstructuur mogelijk te maken of het operationele resultaat te verbeteren.

Venture-strategieën

Startkapitaal en financiering voor beginnende en jonge bedrijven die nog niet zover zijn dat ze hun producten of diensten op de markt kunnen brengen.

Groeistrategieën

Beleggen in bedrijven die verder gevorderd zijn met de commercialisatie van hun producten en diensten, maar veel kapitaal nodig hebben om hun volle potentieel te bereiken.

Turnaround-strategieën

Beleggen in bedrijven die in operationele problemen verkeren, om een ingrijpende verandering in het management, de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering door te voeren en het bedrijf zodoende weer winstgevend te maken.

Argumenten voor private equity

Private equity beleggingen kunnen een aantrekkelijk rendement opleveren dat weinig gecorreleerd is met de grote aandelenbeurzen.

De mogelijke voordelen van beleggen in private equity zijn onder meer:

  • Bij private eigendom kan meer invloed worden uitgeoefend op het management en de strategie van een bedrijf om te waarborgen dat de doelen van de belegger worden bereikt.
  • De lange beleggingshorizon maakt het gemakkelijker de belangen van beleggers en management op elkaar af te stemmen, met betere resultaten als gevolg.
  • Vooruitzicht op hoger beleggingsrendement op lange termijn, in ruil voor een minder liquide belegging.

Andere private asset beleggingen bij Schroders

Risico's
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.
Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verlopen. Private assets zijn minder goed verhandelbaar dan beursgenoteerde effecten. NB: Dit is geen volledige lijst, maar slechts een overzicht van enkele risico's.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 38 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen