/nl/sysglobalassets/global-assets/capabilities/private20assets20white.svg

​​​​Securitised Credit

Alternatieve kredietbeleggingen

Blootstelling aan gedekte directe leningen en securitized credit

Nu de rentes en de rendementen van obligaties zo laag zijn, moeten beleggers "outside the box" denken om voldoende rendement te behalen. Strategieën die beleggen in onderhands geplaatste gedekte directe leningen en securitized credit kunnen een alternatieve bron van inkomsten en vermogensgroei zijn.

Bij securitisatie worden de kasstromen uit verschillende leningen, zoals hypotheken, autoleningen en credit card betalingen, gebundeld in obligaties die "asset backed securities" worden genoemd. Een combinatie van private en publieke leningen kan beleggers helpen het gewenste risico-rendementsprofiel te bereiken en tegelijkertijd voldoende liquiditeit te houden.

Nieuwe bronnen van inkomsten

Strategieën die beleggen in gedekte directe leningen en securitized credit hebben tot doel inkomsten en kapitaalgroei te verschaffen in de hele kredietcyclus, door middel van een op onderzoek gebaseerde, waardegedreven beleggingsaanpak1. De direct lending strategieën zijn gericht op middelgrote ondernemingen in de VS die vanwege strengere regelgeving vaak niet meer terecht kunnen bij traditionele financiers. De grootste securitisatiesectoren zijn mortgage backed securities (gedekt door hypotheken) en asset-backed securities (gedekt door andere activa).

Beleggen in securitized credit geeft beleggers toegang tot een alternatieve beleggingscategorie die blootstelling biedt aan consumenten-, commerciële en bedrijfsleningen, alsmede andere vormen van krediet die niet via publieke markten beschikbaar zijn.

1Er is geen garantie dat doelen worden behaald.

Andere private asset beleggingen bij Schroders

Risico's
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De waarde van beleggingen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen tot gevolg hebben dat de waarde van buitenlandse beleggingen stijgt of daalt.
Alternatieve beleggingen kunnen volatieler zijn dan aandelen en obligaties en zijn soms moeilijker snel te verlopen. Private assets zijn minder goed verhandelbaar dan beursgenoteerde effecten. NB: Dit is geen volledige lijst, maar slechts een overzicht van enkele risico's.

Schroders is een wereldwijde asset manager met vestigingen in 37 regio’s, in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten.
Wereldwijde locaties

Heeft u meer vragen, dan kunt u deze stellen via ons online contactformulier.

Contactformulier

Het Schroders Benelux team praat graag met u verder over de verschillende beleggingsmogelijkeden en –kansen bij Schroders. Neem contact met ons op om uw opties te verkennen.

Uw contactpersonen