PERSPECTIVE3-5 min to read

Този бизнес беше създаден на основата на потреблението на енергия. Сега главният му фокус е пестенето на енергия.

MyStory: В третата история от новата серия „Отвъд печалбата“ Сайда Егерстед от Schroders споделя мнението си за най-големия производител на осветителни тела в света – Signify.

18.05.2021
mystory-signify-solar-panels

Authors

Saida Eggerstedt
Ръководител на Устойчиво кредитиране

Преди век най-големите производители на електрически крушки се събират и решават, че техните крушки траят твърде дълго. Колкото по-дълго издържат крушките, толкова по-малко ще се продават. Заедно те се споразумяват да правят крушки, които изгарят по-бързо.

През 20-те години на XX в. добрият бизнес е бил този, който продава повече продукти. Потреблението на енергия и опасните отпадъци не са притеснявали инвеститорите или потребителите.

Една от онези компании, Philips, съществува и днес, но под името Signify. Но през 20-те години на XXI в. тя е много различен бизнес – работещ в свят с много различни приоритети.

Сайда Егерстед, ръководител на Устойчиво кредитиране в Schroders, обяснява: „Когато мисля как да инвестирам парите на клиентите, искам да видя бизнес, който е силен и здрав и може да изпълнява финансовите си обещания. Но искам да виждам и повече от това. Трябва да съм сигурна, че дейността на компанията допринася за решаването на някои от световните проблеми. Характеристиките на устойчивостта – дългосрочни ползи за обществото – са ключов фактор при инвестирането.“

Някои от тези критични проблеми са свързани с енергията и отпадъците. Signify, като най-големият производител на осветителни тела, е водещ в LED технологиите, където все още може да се постигне огромно намаление в потреблението на енергия.

Правителството на САЩ е изчислило, че широката употреба на LED осветление би могла да спести еквивалента на годишното производство на 44 електроцентрали до 2027 г. Това се основава на факта, че LED крушките използват 75% по-малко енергия и траят 25 пъти по-дълго от крушките с нажежаема жичка.

Изчислено е, че в Европа преминаването към LED осветление за бизнеса би спестило 100 милиона тона въглеродни емисии годишно – еквивалента на ползите, генерирани от 130 милиона акра гори.

Signify работи също за развитието на нови приложения, включително интелигентно фермерство, където интелигентно осветление се настройва към изискванията на видовете растения, и стерилизация чрез УВ осветление. Предаването на широколентови данни чрез светлинни вълни е друга перспективна технология.

Сайда продължава: „Не става въпрос само за продуктите или иновативните технологии. Много печеливши компании произвеждат продукти, които водят до положителен ефект за околната среда и за други сфери, но аз не бих ги подкрепила с парите на клиентите. Трябва да видя доказателство за ангажимента на компанията по отношение на нейното управление. Каква е културата? Каква е амбицията? Мениджърите могат да говорят за цели за устойчивост, но къде са доказателствата в начина на работа?“

Като бизнес Signify постига въглеродна неутралност през 2020 г. Цялата енергия, която ползва, идва от възобновяеми източници. Над 80% от приходите ѝ идват от устойчиви продукти, а 90% от производствените отпадъци се рециклират. Все повече от нейните изделия за осветление се изработват на 3D принтери от рециклирани материали.

„Ние наблюдаваме компанията, говорим с нея, държим я отговорна – не само за финансовите резултати, но и за всички други аспекти от нейната работа като въглеродната неутралност“, казва Сайда. „Когато клиентите ни се доверяват да използваме парите им по най-добрия начин, те искат именно това от нас.“

Authors

Saida Eggerstedt
Ръководител на Устойчиво кредитиране

Теми

Perspective
Climate Change
Environmental
ESG
MyStory
2021
Sustainability
Credit
Bonds
Europe ex UK
Fixed Income
За връзка с Schroders
Последвайте ни