Устойчивост

Оказваме положително въздействие във всичко, което правим

Всички инвестиции оказват въздействие.

Ние се стремим да имаме положително въздействие върху всичко, което правим – във всяко корпоративно и инвестиционно решение. Нашите решения влияят върху финансовото бъдеще на нашите клиенти, но също така оказват въздействие върху обществото и околната среда. Ето защо насочваме капитала към устойчиви и дълготрайни дейности – знаем, че той може да ускори положителната промяна в света.

Но устойчивостта трябва да е в дълбочина. В Schroders тя е интегрирана във всеки инвестиционен екип, като всеки инвеститор може да използва фирмени инструменти и данни. Тъй като можем стриктно да проверяваме всяка компания, в която инвестираме, можем да приложим същото измерване и стойности спрямо себе си. Нашите ангажименти към Глобалния договор на ООН и към научнообоснованите цели са отражение на този факт. Ние сме решени да се държим отговорно чрез прозрачно отчитане и оповестяване.

Нашият подход към устойчивост

Tackling climate change

As both a UK plc and a global investor, we have a fundamental role to play in decarbonising the economy

Measuring impact

We invest heavily in our proprietary tools and data to shift the way we view and value companies

Sustainability governance

Our Co-Head of Investment leads our Sustainability Executive Committee, which oversees our sustainability strategy

Рискове

Резултатите в миналото не са гаранция за бъдещо представяне. Стойността на инвестициите и доходността им могат да намалеят, както и да се увеличат, а вие (или клиентите ви) може да не успеете да възвърнете първоначалната си инвестиция. 

За връзка с Schroders
Последвайте ни