3D НУЛИРАНЕ:

Разрушителното връщане на света към старата нормалност

Обяснение на 3D нулирането

„3D нулирането“ се отнася до трите D-та – декарбонизация, демография и деглобализация. Смятаме, че тези тенденции са имали и ще продължат да имат огромни дългосрочни последици за световната икономика. Взети заедно, трите D-та променят инвестиционния пейзаж. Разбирането на трите D-та – как те влияят на световната икономика, какво означава това за пазарната волатилност и как активните инвеститори трябва да разпределят активите си – може да се окаже ключът към разгадаването на това какво следва и къде са възможностите.

ГЛЕДАЙТЕ СЕГА: Нова промяна в режима на пазарите: Вижте света през обектива на 3D нулирането

Какво са трите D-та?

Icon_Bright Blue_64x64_Growth

Деглобализация

Пандемията от Covid-19 и нарастващото геополитическо напрежение възвестиха нова ера, в която по-голямата устойчивост и сигурност на веригата за доставки са приоритет. Тези резвития насърчават и ще насърчават по-големия аутсорсинг в близки държави за ключови сектори, като например производството, което от своя страна ще се отрази на широк спектър от сектори и класове активи.

Icon_Bright Blue_64x64_Holding globe

Декарбонизация

Тъй като страните по света вземат все по-сериозни мерки срещу изменението на климата, ние сме в разгара на преход от преобладаваща зависимост от изкопаеми горива към по-екологични енергийни източници. Този енергиен преход ще бъде скъп и ще доведе до инфлационни тенденции, особено като се има предвид размерът на инвестициите, необходими за реализиране на иновациите.

Icon_Bright Blue_64x64_Management

Демография

Промените в демографската ситуация – по-специално прогнозираното забавяне на нарастването на световното население – ще окажат огромно въздействие върху инфлацията и икономическия растеж, тъй като работодателите са изправени пред натиска да се конкурират за по-ограничен брой таланти и да увеличат максимално ефективността на наличната си работна сила. Компаниите също така ще се стремят да инвестират в технологии за повишаване на производителността, за да защитят маржовете на печалба, което вероятно ще ускори по-широкото разпространение на роботиката и изкуствения интелект.

Деглобализация

Тъй като предприятията се стремят към по-устойчиви вериги за доставки, те ще преместят производствената и транспортната си инфраструктура по-близо до родните пазари.

Декарбонизация

Отговорът на изменението на климата ще се ускори, като акцентът ще бъде поставен върху енергийния преход.

Демография

Демографските промени и намаляването на броя на работниците ще запазят ограничено предлагането на работна ръка и ще стимулират технологиите за повишаване на производителността.

Искате да научите повече?

Речник – 3D нулиране

Прегледайте нашия справочник с ключови икономически термини, за да разберете по-добре как 3D нулирането ще формира нов икономически режим.

За връзка с Schroders
Последвайте ни