Хора и култура 

Предоставяне на възможности на нашите служители и на обществото като цяло
Icon_Person

Задвижвани от хората

Откриваме талантливи хора с принципи и се грижим за тях чрез приобщаваща култура.

Icon_Medal

Задвижвани от ценности

Стремим се към високи постижения, иновации и почтеност. Поставяме едни и същи високи етични стандарти за себе си, компаниите, в които инвестираме, и нашите доставчици.

Icon_Handshake

Подобряване на бъдещето

Работим за подобряване на бъдещето на хората и общностите около нас, като акцентираме върху насърчаването на справедливостта.

Нашата отличена с награди култура позволява на нашите служители да преуспяват

Ние се гордеем изключително с нея, толкова много, че 95% от нас са горди да работят тук*. Чрез насърчаване на гъвкава работна дейност, защитаване на многообразието и приемане на здравето и благосъстоянието като приоритет, създадохме условия, в които нашите служители да преуспяват. Тази култура е крайъгълният камък на нашата дейност – и централна за способността ни да посрещаме нуждите на нашите клиенти.* Източник: Глобално проучване сред служителите, октомври 2021 г.

Нашите служители са нашето бъдеще, затова инвестираме в тях

Това означава повече от възможности за обучение и развитие, въпреки че, разбира се, има много такива. Освен това работим за премахване на бариерите при назначаване и повишение. И винаги преразглеждаме нашите политики, за да подобрим баланса между професионалния и личния живот и благосъстоянието.

И това се отнася за всеки, с когото работим

Ние сме ангажирани със защитата на правата на човека и предприемането на действия за предотвратяване на всяка форма на съвременно робство в нашата дейност, верига за доставки и инвестиции.

Както и за фирмите, в които инвестираме

Включваме социални проблеми в нашия анализ и проверяваме какво въздействие оказват компаниите върху обществото, в което работят. Нашият иновативен инструмент – SustainEx, ни помага да определим този показател количествено и да го включим в инвестиционните си решения. Освен това засилихме дискусиите си с компаниите относно отношението им към техните служители и мрежи за доставки, като поехме 407 социални ангажимента през 2021 г.

Благосъстоянието на работното място е повече от клубно членство във фитнес

Ние бяхме сред първите в нашата индустрия, които поставиха психичното здраве на дневен ред. Нашата световна програма за подпомагане на служители предлага безплатна, обективна подкрепа, включително краткосрочно съветване. И само през изминалата година проведохме събития за всичко – от информираност относно рака и здравето на сърцето до информираност за менопаузата, разбиране на стреса и безпокойството и справяне със загуба. Във всички наши офиси в Обединеното кралство, Ню Йорк, Сингапур и Хонконг има хора, оказващи първа помощ при психични проблеми за допълнителна подкрепа, като още местоположения ще последват тази практика.

Ние работим в нашите общности, за да ускорим положителната промяна

Предоставяме възможности на нашите служители да отделят от своето време и да предложат способностите си на местните общности чрез доброволчество. Насърчаваме набирането на средства и даренията чрез щедри схеми за съвместно даряване.

Нашите ценности са в центъра на всичко, което правим

Стремим се към високи постижения. Да сме добри в това, което правим, е добре за нашите клиенти и нашата дейност. Фокусираме се върху това да направим Schroders място, на което хората искат да развиват кариерата си, и затова през последните 5 години сме задържали 94% от нашите служители с високо ниво на представяне.

Насърчаваме иновациите и работата в екип. Разработваме водещи в индустрията инструменти и технологии и предизвикваме конвенционалното мислене. Ние се уважаваме като експерти и знаем, че можем да стигнем още по-далеч, когато обединим силите си.

Имаме страст и сме почтени. Приемаме сериозно въздействието от нашата работа, като се подкрепяме взаимно в това да даваме най-доброто от себе си, да вършим доброволчески дейности, да набираме средства в нашите местни общности и да сме прозрачни относно нашите цели и напредък.

„Най-важното нещо за защитата на нашия дългосрочен растеж е нашата култура. Нарушавате тази култура на свой риск“

Питър Харисън

Главен изпълнителен

Гордеем се с нашата отличена с награди култура.

Ето няколко примера:

Спечелихме „Голям работодател на годината“ на наградите FTAdviser Diversity in Finance Awards за 2021 г. Главният изпълнителен директор на нашата Група Питър Харисън беше избран за главен изпълнителен директор в топ 50 с 96% рейтинг на одобрение на Glassdoor. Бяхме признати и за това, че сме сред 75-те най-добри работодатели в индекса на работодателите за социална мобилност.

Свързани документи

Slide 1 of 3
Inclusion at Schroders Report 2022
- Modern Slavery Statement (Декларация за робство и трафик на хора) (налична само на английски език)
- Group Human Rights Position Statement (Декларация за правата на човека) (налична само на английски език)
За връзка с Schroders
Последвайте ни