Развиващи се пазари

Усвояване на възможностите за растеж на по-слабо представените пазари.

Възможности за глобален растеж

Развиващите се пазари са значително разнообразни, но могат да предложат едни от най-атрактивните възможности за растеж в световен мащаб

Активните остават начело на пазара

Активните мениджъри се стремят да ви помогнат да бъдете пред бързо променящите се условия и да се възползвате от възможностите по-рано

Включено ESG

Можете да получите достъп до инвестиционни стратегии с вградена устойчивост

Не съществува типичен развиващ се пазар

Възможностите изглеждат много по-различно в Китай, отколкото в Чили. Общото за много развиващи се пазари е по-бързият потенциален растеж от развитите икономики – с обещанието за развитие на капиталовия пазар и зараждащите се местни спестовни пазари. Но същият потенциал, който ги прави привлекателни, ги прави и трудни за управление, ако няма стабилна и здрава ръка.

Съществуват основателни причини да бъдем активни на развиващите се пазари

Развиващите се пазари могат да бъдат по-нестабилни и често реагират крайно неочаквано на нова информация. Но нестабилността предоставя възможности на опитните активни мениджъри да се възползват – като например да предвиждат промените в теглото на индексите, вместо да реагират впоследствие. Активните мениджъри също могат да ви помогнат да управлявате рисковете, като същевременно наблюдавате и устоявате на промените по начин, по който пасивните фондове не могат.
Съображенията от екологично, социално и управленско естество (или ESG) никога не са били по-важни. Активните инвеститори могат да надникнат зад завесата на конкретни дружества, за да видят кои от тях са годни да останат устойчиви. Това е особено важно, като се има предвид преобладаващото присъствие на държавни дружества на развиващите се пазари.

Нашите експерти не приемат всичко – и това ни харесва.

Разбира се, нашите специалисти по развиващи се пазари имат задълбочените познания и местното присъствие, които бихте очаквали. Но те не вкарват своите анализи в универсална формула. Те редовно обсъждат, оспорват и взаимно разглеждат възгледите си.
Нашите служители разполагат и с множество постоянно актуализирани инструменти за ESG и анализи на една ръка разстояние и това е от съществено значение за стабилна стратегия за развиващите се пазари.

„Същият потенциал, който прави развиващите се пазари привлекателни, ги прави и трудни за управление, ако няма стабилна и здрава ръка.“

Миналите резултати не са гаранция за бъдещи постижения. "Стойността на инвестициите и доходността им могат да намалеят, както и да се увеличат, а инвеститорите може да не си възвърнат първоначалната инвестиция. Развиващите се пазари обикновено са по-рискови от развитите пазари: те са по-малко стабилни политически, правно и оперативно. Промените в обменния курс също могат да доведат до повишаване или спад на стойността на международните инвестиции.