Разглеждане на жалби

Какво трябва да направите, ако имате оплакване?

В Schroders се стремим да предоставим на всички наши клиенти най-високите стандарти. Въпреки това е възможно понякога да се получат грешки, които да доведат до подаване на жалба. Вземаме под сериозно внимание всички жалби и сме въвели политика и процедура за разглеждане на жалбите, за да гарантираме, че Вашата жалба ще бъде разгледана бързо, задълбочено и безпристрастно.

  1. Изпращане на жалба до Schroders


  2. Можете да изпратите жалба по електронен път на следния адрес: EUSIM-Compliance@Schroders.com


  3. Разглеждане на жалби – какво да очаквате?

В рамките на 24 часа от получаването на Вашата жалба. ние ще Ви изпратим писмено потвърждение, което ще съдържа името и позицията на служителя, който ще разгледа Вашата жалба.

Schroders се задължава да гарантира, че Вашата жалба ще бъде задълбочено проучена и ще Ви бъде изпратен окончателен отговор в рамките на един месец от датата, на която сме получили жалбата Ви. Въпреки това, ако окончателен отговор не може да Ви бъде предоставен в този срок, ние ще Ви уведомим за причините за закъснението и ще посочим нов срок.

Ако желаете да разширите обхвата на Вашата жалба, можете да го направите, като изпратите съобщение до:

г-н Финбар Браун (Finbarr Browne), главен изпълнителен директор на Schroder Investment Management (Europe) S.A. по електронен път на адрес Finbarr.browne@schroders.com или по пощата на следния адрес:

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, Rue Hoehenhof

L-1736 Senningerberg

Luxembourg

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, имате правото да отнесете въпроса до Люксембургския регулаторен орган – Комисията за финансов надзор (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) – в рамките на една година след подаване на първоначалната жалба до Schroders. Данните за контакт на CSSF са:

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Département Juridique CC

283, route d’Arlon

L-2991 Luxembourg

Тел.:         (+352) 26 25 1 – 2904

Факс:        (+352) 26 25 1 – 2601

Ел. поща: reclamation@cssf.lu

https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/#how-to-submit-a-complaint-to-the-cssf

Можете също така да изтеглите копие от Регламента за извънсъдебно споразумение за жалби на CSSF (CSSF’s Out-of-Court Resolution of Complaints Regulation) на следния адрес:

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/RCSSF_No16-07eng.pdf

За връзка с Schroders
Последвайте ни