Фиксиран доход

Облигациите се възприемат като по-нискорискови, но стратегиите с фиксиран доход се нуждаят от специализирани познания, за да се наложат
Icons sheet 3_Diversification 2

Разпределете риска

От нискорискови държавни облигации до по-ориентирани към растеж стратегии, можете да разпределите риска си, като същевременно се стремите да улавяте по-надежден доход или възвръщаемост.

Icons sheet 2_V2_Scatter graph

Избор на стратегии

Облигациите могат да допринесат за избягване на нестабилността на фондовия пазар, но са свързани със собствени рискове. Изборът на стратегии може да отговори на много инвестиционни нужди.

Icons sheet 1_Security-27

Стабилни основи

Извършваме задълбочен фундаментален анализ и анализ на риска за устойчивостта, активно променяме експозицията и следим отблизо темите, които влияят на пазарното поведение.

Етикетът за по-нисък риск скрива възможностите, които имате на разположение

Съществува огромен набор от възможности. Вярно е, че: бихте могли да предпазите инвестициите си от неочаквани промени на фондовите пазари с държавни облигации или подходящи корпоративни облигации. Но ако се чувствате по-дръзки, можете да задържите високодоходен кредит или да се потопите в развиващите се пазари, които са по-рискови, но имат по-висока потенциална възвръщаемост. Бихте могли дори да изработите стратегия, чрез която да се инвестира във всички тези пазари и да оставите на експерт да избере най-добрата комбинация според вашите цели.

Специалисти, които да ви насочат към вашите инвестиционни цели

Съществуват над 30 000 облигации, от които можете да избирате, и много рискове, които трябва да обмислите. Необходими са специалисти в областта на икономиката и на отделните пазари на облигации, за да се формулира становище. Нуждаете се от анализатори, които познават всяко дружество в дълбочина, за да открият възможностите и рисковете, да изградят правилната стратегия и след това да я управляват активно при промяна на пазарните условия. Трябва също така да определите дългосрочните теми, които оказват влияние върху пазара – ето защо една наистина стабилна стратегия трябва да включва екологични, социални и управленски съображения (или ESG) в основата си.

Активни и адаптивни

Разработването и управлението на разнообразна гама от високоефективни стратегии за фиксиран доход изисква технически опит. Ние не вярваме в инвеститори „звезди“, които знаят всичко. Вярваме в екипа, който работи заедно. Нашата платформа от специалисти по целия свят – експерти в своите области, работи, за да се възползва от широк спектър от възможности.

Всеки член на екипа допринася за: мениджъри на фондове, кредитни анализатори, анализатори на устойчивост и пазарни стратези споделят собствеността върху инвестиционна стратегия.

Нашата глобална платформа ни дава 360° поглед върху това, което влияе върху пазарите, държавните облигации, валутите и дружествата. Ние забелязваме перспективни теми, които предоставят на нашите изследователи контекст за оценка на стойността и изграждане на убеденост.

„С правилния опит в екипа, който управлява вашия конкретен фонд, можете да балансирате риска много по-ефективно. Така не само разнообразявате инвестициите си, но и в процеса на работа оптимизирате приходите и възвръщаемостта от идеите си с висока степен на убеденост.“

Миналите резултати не са гаранция за бъдещи постижения. Стойността на инвестициите и доходността им могат да намалеят, както и да се увеличат, а инвеститорите може да не си възвърнат първоначалната инвестиция.

Когато лихвените проценти се повишат, цените на облигациите обикновено се понижават. Корпоративните облигации винаги ще бъдат по-рискови от държавните облигации, тъй като (за разлика от повечето правителства) дружествата понякога могат да фалират, което намалява шансовете да получите обратно парите, които ви се дължат.

Само с илюстративна цел и не представлява препоръка за инвестиране в гореспоменатите сигурност/сектор/държава.

За връзка с Schroders
Последвайте ни