Устойчиво инвестиране

Всеки представлява заинтересована страна, когато става въпрос за устойчивост
solutions

Изграждане на устойчивост

Вярваме, че устойчивите активи допринасят за по-устойчиви инвестиции в дългосрочен план

Icons sheet 1_Magnifying glass

Осъзнаване на потенциала

Ключът към определянето на инвестиционен потенциал на даден актив е разбирането на неговото въздействие върху планетата и хората

Icons sheet 2_V2_Tools

Получаване на достъп до патентовани инструменти

Разработихме набор от патентовани инструменти, които измерват въздействието в целия спектър на ESG

Рисковете при разглеждане само на риска и възвръщаемостта

Маржове на печалбата. Потенциал за растеж. Пазарна капитализация. Съществуват много начини за оценка на стойността на дадено дружество. Но дружествата не съществуват във вакуум. Начинът, по който се държат, има реални последици – отрицателни и положителни. Ако не ги вземете предвид, няма да придобиете пълна представа.

Вземете риска и възвръщаемостта. Това е традиционната гледна точка, през която се оценяват инвестициите. Въпреки това заедно с тях вярваме в оценката на трето измерение: въздействие.

Изводът е, че ESG влияе на резултата в края на финансовия отчет

Ето защо, когато изграждаме портфейли, разглеждаме широк спектър от ESG фактори и въздействия на дадено дружество, правителство или актив върху хората и планетата. Игнорирането им може да означава пропускане на рисковете и възможностите, пред които са изправени нашите инвестиции. Тези фактори могат да доведат до финансови разходи, като данъци върху въглеродните емисии, блокирани активи или дори глоби поради лошо управление. Потребителските тенденции също се променят към устойчиви практики, така че е важно дружествата да подготвят своите бизнес модели за тази промяна в търсенето.

За нас устойчивостта не означава само вземане на по-добри инвестиционни решения, а също и продължаване на усилията за напредък. Етиката ни на активен собственик означава, че участваме в дружествата и активите, в които инвестираме, като използваме влиянието си, за да ги насърчаваме да използват по-устойчиви практики, за да подобрят своята дългосрочна стойност.

Нашият напредък към устойчивост

През последните 20 години изградихме своя опит в областта на устойчивото инвестиране, разработвайки тематични изследвания на устойчивостта и набор от патентовани инструменти. Нашите изследвания и инструменти предоставят анализи, които помагат на нашите инвеститори да разберат различните рискове и възможности за устойчивост, пред които са изправени техните портфейли.

Ние подкрепяме прехода на дружествата към по-устойчиви бизнес модели чрез ангажиране и гласуване, използвайки нашия глас, за да повлияем на поведението и да държим дружествата под отговорност.

Като член основател на инициативата Net Zero Asset Managers предприемаме действия за постигане на нулеви емисии на парникови газове до 2050 г. в инвестициите, които управляваме, и нашите собствени операции. Нашите цели за декарбонизация са потвърдени от инициативата за научнообосновани цели. Планът ни за действие за преход във връзка с климата определя нашата стратегия за постигането му.

Като дружество също така носим корпоративна отговорност в обществото. Стремим се да допринесем за по-равностойно и приобщаващо общество чрез дарения, доброволчество и съвместни действия. Те включват подпомагане на деца в неравностойно положение в САЩ и справяне с неравенството в Лондон.

„Вярваме, че устойчивите дружества не само имат положително въздействие, но и техните бизнес модели са по-устойчиви в дългосрочен план. Така че устойчивото инвестиране може да бъде от полза за всички заинтересовани страни, а не само за акционерите“

Отговорно управление на активите

Достъп до нашите политики за устойчиви инвестиции, регулаторни оповестявания, отчети за гласуване и изявления.

Активна собственост

Чрез ангажирано участие с управленските екипи на дружествата активната собственост е ключов елемент от стойността, която предоставяме на нашите клиенти.

Корпоративна устойчивост в Schroders

Нашата корпоративна стратегия за устойчивост е заложена в бизнеса ни и има за цел да ускори подобряването на равнопоставеността и опазването на ресурсите на нашата планета.

Набор от инструменти за съветник

MiFID II и предпочитания за устойчивостт

За връзка с Schroders
Последвайте ни