Нашите лидери

Водим бизнес от световна класа

Разбираме важността на отговорността

Визия. Посока. Иновативност. Контрол. Отговорност. Великите лидери разполагат с тези качества, но и с много други.

Като водещ световен активен инвестиционен мениджър ние сме поели ангажимент към спазването на бизнес почтеност, високи етични ценности и професионализъм във всички наши дейности. Талантливият ни лидерски екип обединява разнообразния си опит, за да изгради общите ни възгледи и да работи за клиентите ни и други заинтересовани лица.

Съветът

колективно отговорен за управлението, насочването и представянето на компанията

Комитет за управление на групата

нашият висш ръководен екип и ключовият консултативен комитет на главния изпълнителен директор на Групата

„Добрите лидери вдъхновяват хората около тях, разбират предизвикателствата и възможностите, вземат предвид съвременния свят и винаги поемат отговорност.“

За връзка с Schroders
Последвайте ни