ЧЗВ за банкиране

SSI ChangesSubjectEffective dateDocuments
3rd notificationПромени в постоянните инструкции за сетълмент с агенцията по прехвърляния в сила от 22 август 2022 г.August the 22nd 2022

🔽

2nd Notification

Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент

August the 22nd 2022

🔽

FAQ

Нови банкови данни за постоянни инструкции за сетълмент

August the 22nd 2022

🔽

За връзка с Schroders
Последвайте ни