Transfer Agency System Change

Changes to our transfer agency system for Luxembourg/Cayman domiciled funds

Subject

Effective date

Documents

30 days notification

Промени в системата на нашата агенция по прехвърлянията за фондовете със седалище в Люксембург/Каймановите острови

13th of March 2023

Download

Често задавани въпроси

Промяна в системата на агенцията по прехвърлянията

13th of March 2023

Download

90 days notification

SSI ChangesChanges to our transfer agency system for Luxembourg/Cayman domiciled funds

13th of March 2023

Download

За връзка с Schroders
Последвайте ни