Клас акции
ISIN: LU0133706993
Ccy: EUR
03/06/2020

down -0.0008 (-0.01%)

Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доход, като инвестира в краткосрочни облигации, деноминирани в евро.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира поне две трети от активите си в краткосрочни облигации с кредитен рейтинг, равен на или по-нисък от инвестиционния (измерен по Standard & Poor's или друг равностоен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг за облигациите с кредитен рейтинг и подразбиращи се рейтинги на Schroders за облигации без кредитен рейтинг), деноминирани в евро и издадени от правителства,правителствени агенции и компании в целия свят.
Фондът ще има среден срок на валидност, който няма да надвишава 3 години, а остатъчният срок до падежа на всяка облигация няма да надвишава 5 години. Това означава, че средно оставащият живот на облигациите, държани във фонда, ще бъде по-малко от 3 години, а оставащият живот на всяка облигация ще бъде по-малко от 5 години.
Фондът се фокусира върху облигации, които имат по-малко от пет години, преди да бъдат изплатени. Мениджърът вярва, че тези облигации обикновено предлагат потенциал за по-висока възвръщаемост, отколкото инструментите на паричния пазар, и са склонни да бъдат по-малко рискови от по-дългосрочните облигации.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.05
1 месец 0.33
3 месеца -0.91
6 месеца -0.89
1 year -1.01
3 години -2.73
5 години -3.74

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
1 месец 0.73
3 месеца -1.49
6 месеца -1.61
За годината към днешна дата -1.27
1 year -1.47
3 години -3.13
5 години -4.31

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
2 year -1.21
3 години -1.05
4 години -0.99
5 години -0.88
Since launch 1.55 2.33

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
1 year 0.13
2 year -1.59
3 години -0.79
4 години -0.43
5 години -0.15

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR A1 Acc Citi European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
2020 -2.28
2019 -0.95
2018 -0.60
2017 -0.84
2016 -0.44

Общ преглед

Клас на активаFixed Income
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаPaul Grainger, Bob Jolly
James Ringer
Общо размер на фонда (милиони) 582.13
Дата на стартиране на фонда17/03/1998
Дата на стартиране на клас акции24/10/2001
БенчмаркCiti European Monetary Union Government Bond 1-3y EUR TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване12.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси1.15 %

1 До 2% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 2.04081% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0133706993
SEDOLB01FCD0
BloombergSCHESA1 LX
CUSIPL8146B514
ReutersLU0133706993.LUF
Valoren1365430

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec