Клас акции
ISIN: LU0246036528
Ccy: EUR
11/08/2020

up 2.4002 (1.23%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в компании, за които мениджърът счита, че перспективите им за бъдещето не са отразени в текущата цена на акциите.
Ние сме особено привлечени от компании, които са лидери в бранша; оператори на пазари с ограничена конкуренция и високи бариери на входа; или фирми, чиито успех не следва плътно икономическия цикъл. Ние се фокусираме върху откриването на компании със силен базов бизнес, солидни пазарни позиции, добри механизми за дългосрочен растеж и отлични управленски екипи.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 11/08/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата 0.10
1 месец 0.88
3 месеца 11.20
6 месеца -4.00
1 year 10.62
3 години 16.07
5 години 23.25

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 месец 5.99
3 месеца 2.31
6 месеца -4.40
За годината към днешна дата -6.23
1 year 9.49
3 години 5.06
5 години 12.73

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2 year 0.49
3 години 1.66
4 години 4.89
5 години 2.42
Since launch 4.44 2.95

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 year 34.19 26.67
2 year -17.62 -10.94
3 години 15.34 10.24
4 години 0.10 2.03
5 години 16.62 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2020 -4.99 -13.53
2019 -2.21 5.45
2018 3.43 -0.43
2017 11.66 16.95
2016 -6.50 -13.71

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Дата на стартиране на фонда31/03/2006
Дата на стартиране на клас акции31/03/2006
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0246036528
SEDOLB0ZSP47
BloombergSCESSB1 LX
CUSIPL8146F408
ReutersLU0246036528.LUF
Valoren2483869

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec