Клас акции
ISIN: LU0302446215
Ccy: USD
22/08/2019

down -0.0119 (-0.08%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/06/2019 )

Дневно представяне % ( 22/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -2.82
1 месец -2.91
3 месеца 1.53
6 месеца 0.87
1 year -0.91
3 години 23.95
5 години 26.70

Месечно представяне % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 месец 7.65 6.59
3 месеца 2.98 4.00
6 месеца 16.27 16.98
За годината към днешна дата 16.27 16.98
1 year 4.80 6.33
3 години 39.36 39.61
5 години 28.32 37.67

Представяне на годишна база % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2 year 7.95 8.71
3 години 11.72 11.79
4 години 6.65 7.94
5 години 5.12 6.61
Since launch 3.17 4.74

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 year -11.82 -8.71
2 year 29.11 22.40
3 години 1.61 7.51
4 години 0.84 -0.87
5 години -4.62 4.94

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2019 4.80 6.33
2018 11.14 11.09
2017 19.65 18.20
2016 -7.18 -2.78
2015 -0.79 1.43

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World - Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0302446215
SEDOLB1XMV95
BloombergSCGLCA1 LX
CUSIPL81463165
ReutersLU0302446215.LUF
Valoren3135238

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec