Клас акции
ISIN: LU0302446215
Ccy: USD
22/05/2020

down -0.1073 (-0.73%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/03/2020 )

Дневно представяне % ( 22/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 2.92
1 месец 8.54
3 месеца -10.22
6 месеца -1.07
1 year 5.43
3 години 18.80
5 години 24.81

Месечно представяне % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 месец -11.92 -13.23
3 месеца -17.96 -21.05
6 месеца -10.81 -14.30
За годината към днешна дата -17.96 -21.05
1 year -9.98 -10.39
3 години 8.69 5.87
5 години 13.38 17.31

Представяне на годишна база % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2 year -4.76 -3.41
3 години 2.81 1.92
4 години 4.37 4.99
5 години 2.54 3.24
Since launch 1.90 3.24

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 year 23.89 27.67
2 year -11.82 -8.71
3 години 29.11 22.40
4 години 1.61 7.51
5 години 0.84 -0.87

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2020 -9.98 -10.39
2019 0.73 4.08
2018 19.86 13.52
2017 9.18 14.77
2016 -4.46 -3.45

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World - Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0302446215
SEDOLB1XMV95
BloombergSCGLCA1 LX
CUSIPL81463165
ReutersLU0302446215.LUF
Valoren3135238

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec