Клас акции
ISIN: LU0302446215
Ccy: USD
27/02/2020

down -0.3669 (-2.39%)

Schroder ISF Global Climate Change Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании в целия свят. Мениджърът счита, че компании, които рано разпознават заплахите и приемат предизвикателствата или са част от решението на проблемите, свързани с климатичните промени, ще се възползват в крайна сметка от дългосрочния структурен растеж, който е подценяван от пазара. Очакваме тези компании да постигнат по-добри резултати, след като пазарът разпознае тази по-силна динамика на растеж на печалбите. Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 27/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата -1.04
1 месец -1.54
3 месеца 2.42
6 месеца 11.11
1 year 9.36
3 години 34.12
5 години 37.38

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 месец 0.19 -0.61
3 месеца 6.58 5.22
6 месеца 7.45 7.94
За годината към днешна дата 0.19 -0.61
1 year 14.36 17.73
3 години 36.71 38.45
5 години 45.05 53.90

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2 year 2.22 4.89
3 години 10.99 11.45
4 години 12.09 12.81
5 години 7.71 8.99
Since launch 3.56 5.18

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
1 year 23.89 27.67
2 year -11.82 -8.71
3 години 29.11 22.40
4 години 1.61 7.51
5 години 0.84 -0.87

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD A1 Acc MSCI World - Net Return
2019 0.14 1.83
2018 6.99 11.24
2017 18.46 18.17
2016 13.42 11.36
2015 -6.51 -5.09

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаSimon Webber and Team
Общо размер на фонда (милиони) 772.76
Дата на стартиране на фонда29/06/2007
Дата на стартиране на клас акции29/06/2007
БенчмаркMSCI World - Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.37 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0302446215
SEDOLB1XMV95
BloombergSCGLCA1 LX
CUSIPL81463165
ReutersLU0302446215.LUF
Valoren3135238

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec